۷۵ نمونه سوال از اقتصاد خرد

۷۵ نمونه سوال از اقتصاد خرد

1,900 تومان

۷۵ نمونه سوال از اقتصاد خرد

۷۵ نمونه سوال از اقتصاد خرد

اقتصاد خرد
۱٫ در تابع تقاضای درآمد کل فروشندگان، نسبت به قیمت کالا …………….. است.
۱) با کشش ۲) کم کشش
۳) دارای کشش واحد ۴) عمودی
۲٫ کشش قیمت تقاضای کدام منحنی در هر مقدار کوچک‌تر است؟

۱) ۲)
۳) کشش‌ها برابرند. ۴) غیرقابل مقایسه‌اند.
۳٫ در قیمت یکسان، افزایش قیمت کالای رقیب، باعث …………… شدن درآمد کل فروشندگان کالا می‌شود.
۱) زیاد ۲) کم ۳) ثبات ۴) تغییر نامعلوم
۴٫ در یک دنیای دو کلایی اگر منحنی درآمد مصرف با افزایش درآمد به محور ها نزدیک شود مطمئن خواهیم بود که:
۱) یک کالای پست است. ۲) یک کالای نرمال است.
۳) یک کالای نرمال است. ۴) یک کالای پست و یک کالای ضروری است.
۵٫ تابع تولید بیانگر بازدهی نسبت به مقیاس ……………….. است.
۱) ثابت ۲) نزولی ۳) صعودی ۴) نامعلوم
۶٫ در تابع تولید ناحیه اقتصادی تولید عبارت است از:
۱) ۲)
۳) ۴)
۷٫ اگر اثر جانشینی صفر نباشد، حتماً کالا ……………….. نیست.
۱) گیفن ۲) پست ۳) نرمال ۴) مکمل کامل
۸٫ اگر باشد همواره ………………. .
۱) ۲) فاصله با کم می‌شود.
۳) ۴) فاصله با کم می‌شود.
۹٫ اگر همه‌جا کم‌تر از باشد بنگاه در کوتاه مدت ……………. .
۱) تعطیل می‌کند. ۲) به فعالیت ادامه می‌دهد.
۳) در صورت امکان به تولید ادامه می‌دهد. ۴) قیمت را بالا می‌برد.
۱۰٫ اگر مصرف کننده‌ای دو کالای را مصرف کند، و در حال حاضر ، باشد، مصرف کننده برای اینکه از بودجه‌ای که صرف خرید این کالاها می‌کند بیش‌ترین مطلوبیت را به دست آورد چه اقدامی باید انجام دهد؟
۱) مصرف را افزایش و مصرف را کاهش دهد.
۲) مصرف را کاهش و مصرف را افزایش دهد.
۳) مصرف را کاهش دهد.
۴) مصرف را افزایش دهد.
………………………………………..

حجم فایل

160 کیلو بایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش

تعداد سوال

75