گزارش کار آموزی کامل کارخانه قند

گزارش کار آموزی کامل کارخانه قند

9,900 تومان

فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
تاریخچه                                            ۱
مقدمه                                                ۳
دستورالعملهای عمومی                                        ۸
فصل اول
آزمایشهای عیارسنجی                                    ۱۲
فصول دوم
انتقال چغندر قند                                    ۱۸
فصل سوم
عصاره گیری                                        ۲۰
فصل چهارم
تصفیه شربت                                        ۶۶
فصل پنجم
اواپراسیون                                        ۹۰
فصل ششم
کریستالیزاسیون                                        ۱۲۱
فصل هفتم
کوره آهک                                        ۱۷۸
فصل هشتم
کوره بخار                                        ۲۰۴
فصل نهم
قندگیری از ملاس                                    ۲۱۷
فصل دهم
فاضلاب                                        ۲۳۵
خط تولید                                            ۲۶۰

قسمت خام                                            ۲۷۴

قسمت کریستالیزاسیون                                        ۲۹۰

قند گیری از ملاس                                        ۳۰۷

تعداد صفحات

310

حجم فایل

530 کیلوبایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش