گزارش کار آموزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی- آفات گیاهی و حشره کشها

گزارش کار آموزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی- آفات گیاهی و حشره کشها

14,900 تومان

«فهرست مطالب»

عنوان    شماره صفحه
تاریخچه    ۱
بخش تحقیقات سیب زمینی و پیاز    ۱۲
قسمت اول: سیب زمینی
مقدمه    ۴۰
طبقه بندی    ۴۲
گیاه شناسی    ۴۴
گلدهی در سیب زمینی     ۴۶
طبقه بندی و مراکز پراکنش سیب زمینی    ۴۷
عادت رشد    ۴۸
سیستم تولید بذر گواهی شده  در کانادا    ۵۸
آبیاری    ۶۰
نیازهای غذایی سیب زمینی     ۶۴
زمان برداشت     ۷۳
فیزیولوژی پس از برداشت    ۷۷
گواهی بذور سیب زمینی    ۸۵
هدفهای اصلاحی سیب زمینی    ۸۶
طرح در حال اجرا در مؤسسه بررسی سیب زمینی    ۱۰۱
عنوان    شماره صفحه
قسمت دوم: پیاز
پیشینه     ۱۴۵
رده بندی گیاهی    ۱۴۵
ترکیب پیاز    ۱۴۶
بو و طعم پیاز    ۱۴۶
ارقام پیاز    ۱۴۷
سطح زیر کشت    ۱۴۹
تولید    ۱۵۱
عملکرد    ۱۵۲
فرایند تولید    ۱۵۴
انبار کردن     ۱۶۷
طرح های در حال اجراء در مؤسسه بر روی پیاز    ۱۶۹
منابع و مأخذ    ۱۷۷

تعداد صفحات

180

حجم فایل

592 کیلوبایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش +‌تمامی عکس ها و تحقیقات و پیوست ها