گزارش کارآموزی کامل وکالت با موضوع ارتداد در اسلام

گزارش کارآموزی کامل وکالت با موضوع ارتداد در اسلام

14,900 تومان

ارتداد در اسلام-بررسی نظرات کلاسیک و نگاهی به نظرات جدید

گزارشات دادگاههای
حقوقی، کیفری، انقلاب، اطفال، خانواده، کیفری استان، تجدید نظر

فهرست مطالب
عنوان                                                                                 صفحه

پیشگفتار    ۱

بخش اول
بررسی نظرات کلاسیک     ۴
واژه ارتداد    ۴
الف: معنای لغوی    ۴
ب: ارتداد در اصطلاح    ۵
مصادیق مرتد    ۹

انواع ارتداد    ۱۱
انواع ارتداد در فقه اهل سنت    ۱۱
انواع ارتداد در فقه امامیه    ۱۲
مرتد ملی و فطری    ۱۲
تعاریف سه گانه مرتد فطری    ۱۳
مرتد فطری و ملی مطابق تعریف مشهور    ۱۴
احکام کلی ارتداد در فقه شیعه مطابق تعریف مشهور    ۱۵
احکام کلی مرتد فطری (مرد)     ۱۵
احکام کلی مرتد ملی    ۱۵
احکام کلی زن مرتده     ۱۵
احکام کلی ارتداد دسته جمعی    ۱۶

محقون الدم و مهدور الدم    ۱۶
محقون الدم     ۱۶
مهدور الدم    ۱۶
مصادیق مهدور الدم    ۱۷

مجازاتها    ۱۸
۱- قتل     ۱۸
الف: دیدگاه امامیه    ۱۸
ب: دیدگاه اهل سنت    ۲۰
مسئولیت مدنی و کیفری مسلمانان در قتل مرتد    ۲۱
۲- مصادره و تقسیم اموال    ۲۶
الف: دیدگاه امامیه    ۲۶
مرتد فطری مرد    ۲۶
مرتد ملی مرد و زن مرتده اعم از ملی و فطری    ۲۷
ب: دیدگاه اهل سنت    ۲۸
۳- انتفای زوجیت    ۳۰
الف: دیدگاه امامیه    ۳۰
نوع عده زوجه مرد مرتد    ۳۱
ب: دیدگاه اهل سنت    ۳۲
نتیجه    ۳۳
۴و۵- حبس و تنبیه بدنی    ۳۴
الف: دیدگاه امامیه    ۳۴
ب: دیدگاه اهل سنت    ۳۵

راههای اثبات ارتداد    ۳۶
۱- علم قاضی    ۳۶
۲- بینه    ۳۷
۳- اقرار    ۳۸

ارتداد در قرآن    ۳۹
شرایط ارتداد در قرآن    ۳۹
آثار ارتداد در قرآن    ۴۱
نتیجه    ۴۴

حکم فقهی ارتداد در قرآن بنا به استنباط مشهور فقها    ۴۶

توبه مرتد    ۵۰

استتابه     ۵۷
الف: دیدگاه اهل سنت    ۵۷
دیدگاه امامیه    ۵۸
مدت استتابه    ۵۹
ادله استتابه     ۶۰

مجازات ارتداد حد است یا تعزیر    ۶۱
حد از دیدگاه فقها    ۶۱
مصادیق حدود    ۶۲
تعزیر از دیدگاه فقها    ۶۳
تفاوت حد و تعزیر    ۶۴
نتیجه    ۶۶

ارتداد از دیدگاه حقوق ایران    ۷۰
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها    ۷۰
قاعده منع عقاب بلابیان    ۷۱
استدلال مخالفین جاری شدن اصل و قاعده    ۷۲
پاسخ به مخالفین و نتیجه گیری    ۷۳

بخش دوم
بررسی نظرات جدید و غیر مشهور فقها    ۷۶
۱- آیت الله موسوی اردبیلی    ۷۷
بررسی آیات ارتداد    ۸۰
نتیجه گیری    ۸۵
جمع بندی    ۸۷
بررسی روایات    ۸۸
ولد علی الاسلام به چه معنا است    ۸۹
جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………..۱۰۳
توضیحی دیگر در معنای
ولد علی الاسلام با عنایت به تناسبات علم و موضوع …………………..۱۰۶
موجبات ارتداد…………………………………………………………………………۱۰۷
تعریف ضروری دین…………………………………………………………………۱۱۴
بررسی اجماع…………………………………………………………………………..۱۱۶
۲-بررسی نظرات حجه الاسلام احمد قابل………………………………….۱۲۰
تعریف واژگان…………………………………………………………………………۱۲۱
دلیل عقلی……………………………………………………………………………….۱۲۶
دلیل نقلی………………………………………………………………………………..۱۲۸
نتیجه دلیل نقلی……………………………………………………………………….۱۳۴
ادله  نقلیه مورد استناد فقها……………………………………………………..۱۳۶
آیات مرتبط با بحث ارتداد……………………………………………………….۱۳۷
انحصار جواز قتل در دو مورد……………………………………………۱۴۷
پیشگفتار
مسئله ارتداد از مسائل مهمی است که از جنبه های مختلف علوم فقهی ،‌تاریخی ،‌ کلامی و تفسیری قابل بررسی و کنکاش است. با توجه به اینکه احکام فقهی در جامعه امروز ما از جنبه حکومتی شکل عملی و کاربردی یافته و بازتاب آن در قوانین ،‌رویه و یا احکام صادره از دادگاهها ظهور و  بروز یافته است، لذا موضوع ارتداد امروزه از جنبه حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و مباحث مختلفی را میان فقها و حقوقدانان و بعضا سیاسیون برانگیخته است .
بررسی احکام ارتداد از جنبه موازین حقوق عمومی و خصوصی داخلی و حقوق بین الملل و قوانین مرتبط با حقوق بشر و منشور اعلامیه جهانی آن موضوع جدیدی است که حداکثر در چند دهه اخیر به آن پرداخته شده است،  حال آنکه که مباحث ارتداد از جنبه های تاریخی سابقه ای چند هزار ساله دارد که به یونان قدیم و محاکمه سقراط مطابق قوانین آتن و محکومیت وی به اعدام باجام شوکران در ۲۴۰۰ سال پیش بر میگردد .
شکایت علیه سقراط در سال ۳۹۹ پیش از میلاد با این مضمون به دادگاه تسلیم شد که «سقراط بر خلاف موازین قانونی رفتار می‌کند، زیرا او به خدایان تایید شده از طرف دولت اعتقاد ندارد و خدای جدیدی به نام دایمونیا را تبلیغ می‌کنند. علاوه بر آن او مرتکب عمل خلاف قانون می‌شود، زیرا جوانان را فاسد می‌نماید».
از جنبه فقه اسلامی نیز سابقه ارتداد به زمان ظهور اسلام و حکومت اسلامی تشکیل شده توسط پیامبر اکرم (ص) می رسد . اما تفاوت اساسی ارتداد در صدر اسلام با یونان قدیم این بود که درصدر اسلام ارتداد به صورت تغییر عقیده واقعی و درونی مبتنی بر ارتداد فکری مطرح نبود بلکه معمولا با انگیزه های سیاسی ، اقتصادی یا قومی همراه بود. مثلاً برخی مرتدین به خاطر اینکه زکات نپردازند از اسلام بر می‌گشتند. و برخی دیگر که مرتکب جنایت شده بودند جهت فرار از قصاص مرتد می‌شدند.
اینگونه بود که موضوع ارتداد از همان سالهای اول ظهور اسلام پدیدار گردیده و از دیرباز درعلوم فقهی ، تفسیری و کلامی مورد بررسی قرار گرفت.
بنابراین مشخص می شود که بررسی مباحث ارتداد از جنبه حقوق داخلی و بین الملل در مقایسه با سوابق مباحث کلامی و تفسیری و فقهی، مباحثی جدید و نو پا هستند که روزهای آغازین خود را میگذرانند. از این رو اختلاف آرا و ارائه نظریات گوناگون و نرسیدن به نتایج مشخص و پذیرفته شده میان فقها و حقوقدانان در جامعه امروز ایران نتیجه طبیعی این بحث نوپا است .
نتیجه دیگر اینگونه مباحث نوپا ،‌عدم پختگی و جامع الاطرف بودن آن است . چنانچه در جریان آزاد اطلاعات، فقها و حقوقدانان بدون هیچگونه محدودیت و یا خود سانسوری بتوانند نظرات خود را ارائه نمایند می توان در ظرف زمانی معقول انتظار داشت که از تشتت آرا کاسته شده و حتی الامکان مقدمات رسیدن به چارچوبهای مشترک فراهم شود . مقاله حاضر نیز فقط به بیان پاره ای از دیدگاه های موجود پرداخته و نمی تواند جامع الاطراف تلقی گردد. در عین حال در حد بضاعت سعی شده است تا نظرات مختلف بررسی و جمع بندی نهایی ارائه شود. از آنجا که مباحث مربوط به ارتداد و احکام آن اصولا موضوعی فقهی است، لذا بررسی آرای فقها و نظرات فقهی مشهور و غیر مشهور مورد توجه قرار گرفته است. مسئله مهم توجه به نظرات جدید است که لازم است مورد دقت و اعمال نظر قرار گیرند .

تعداد صفحات

180

حجم فایل

520 کیلوبایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش +‌تمامی تحقیقات و پیوست ها