گزارش کارآموزی رشته مهندسی نساجی رنگرزی و چاپ و تکمیل

فهرست مطالب
عنوان                                          صفحه
مقدمه    ۱
مواد اولیه    ۲
واحدهای مختلف کارخانه    ۳
بافندگی    ۵
سالن پتوبافی و گردبافی    ۶
سالن بافندگی    ۶
تکمیل و آماده‌سازی    ۸
مقدمه تکمیل    ۹
عوامل مؤثر در عملیات تکمیل    ۱۰
روشهای تکمیل    ۱۱
آهار و آهارزدایی    ۱۳
روشهای آهارگیری    ۱۵
آهارگیری با اکسید کننده‌ها    ۱۵
آهارگیری با آنزیم    ۱۶
تست نشاسته همراه پارچه    ۱۸
پخت Scouring    ۱۸
مرسریزاسیون    ۱۹
مرسریزاسیون پارچه    ۲۰

سفیدگری    ۲۰
سفیدگری با آب اکسیژنه    ۲۱
سفیدگری با هیپوکلریت سدیم (آب ژاول)    ۲۲
سفیدگری با کلرید سدیم    ۲۳
مقدمات پارچه‌های بافته شده پنبه- پلی‌استر    ۲۳
پخت    ۲۳
سفیدگری    ۲۴
نرم‌کننده‌ها    ۲۴
رنگرزی    ۲۷
رنگرزی پلی‌استر- مقدمه    ۲۸
رنگرزی با رنگهای دیسپرس    ۲۹
مواد تعاونی در رنگرزی پلی‌استر    ۳۲
رنگرزی با روش HT    ۳۲
خواص کالای پلی‌استری شده با رنگزای دیسپرس    ۳۲
ثبات نوری    ۳۲
ثبات تصعیدی    ۳۳
رسوب سطحی رنگ    ۳۳
انتخاب رنگهای دیسپرس    ۳۳
رنگرزی با رنگهای مستقیم    ۳۴
عنوان                                          صفحه
اصول جذب رنگهای مستقیم    ۳۴
مکانیزم نگهداری توسط لیف    ۳۶
عوامل مؤثر در جذب و یکنواختی رنگ رنگرزی    ۳۸
حرارت    ۳۹
زمان رنگرزی    ۳۹
نسبت حجم حمام رنگرزی به وزن کالا (L: R)    ۴۰
کنترل توسط نمک    ۴۰
حلالیت رنگ    ۴۱
اثر PH    ۴۲
مواد یکنواخت کننده    ۴۲
طبقه‌بندی رنگهای مستقیم بر پایه رفتار رنگرزی    ۴۲
عملیات بعد از رنگرزی    ۴۵
چاپ    ۴۶
مقدمه    ۴۷
رنگینه‌های مناسب برای چاپ    ۴۷
غلظت دهنده    ۴۸
نقش و اهمیت غلظت دهنده در خمیر چاپ    ۴۸
انواع غلظت دهنده    ۵۰
غلظت دهنده‌های طبیعی    ۵۰
عنوان                                          صفحه
غلظت‌دهنده‌های مصنوعی    ۵۱
غلظت‌دهنده‌های امولسیون    ۵۲
انتخاب غلظت دهنده با توجه به نوع رنگینه    ۵۳
مواد کمکی در خمیر چاپ    ۵۳
مواد هیدروتروپ    ۵۳
مواد ضداحیاء    ۵۴
روشهای چاپ    ۵۴
چاپ مستقیم    ۵۴
چاپ برداشت    ۵۵
چاپ مقاوم    ۵۵
چاپ پارچه‌های سلولزی با رنگینه راکتیو    ۵۶
چاپ یک مرحله‌ای مستقیم با رنگینه راکتیو    ۵۷
روش یک مرحله‌ای بخار- سدیم کربنات    ۵۹
چاپ برداشت روی پارچه‌های رنگرزی شده با رنگزای راکتیو    ۵۹
چاپ مقاوم در مقابل رنگینه‌های راکتیو    ۶۱
چاپ پارچه‌های پلی‌استر    ۶۳
روشهای تثبیت رنگینه‌های دیسپرس    ۶۴
چاپ مستقیم با رنگینه‌های دیسپرس    ۶۵
چاپ پارچه‌های پلی‌استر- سلولز با روش مستقیم    ۶۷
عنوان                                          صفحه
تثبیت کالای چاپ شده    ۶۷
شستشوی کالای چاپ شده    ۶۹
ماشین‌آلات    ۷۲
ماشین‌آلات سالن رنگرزی    ۷۳
هاسپل    ۷۳
ژیگر    ۷۵
جت    ۷۸
فولارد    ۸۲
سانتریفوژ    ۸۲
خرک پیچ    ۸۳
خشک‌کن سیلندری    ۸۳
اتوکلاو    ۸۳
میکسر    ۸۴
ماشین‌آلات بخش چاپ و تکمیل    ۸۴
ماشین چاپ روتاری    ۸۴
کالندرهای حرارتی    ۸۶
ماشین تثبیت بخار    ۸۶
ماشین استنتر    ۸۷
ماشینهای چاپ غلتکی    ۸۸
ماشینهای طاقه‌بندی    ۸۸
انتقال طرح روی شابلون    ۸۹
مراحل عکاسی شابلون    ۸۹
پساب و سختی آب    ۹۱
آب برای دیگهای بخار    ۹۳
پساب    ۹۴
گزارش فعالیتهای کارخانه    ۹۶
عملیات پخت    ۹۷
دستور پخت و سفیدگری با آب اکسیژنه قلیایی در ژیگر    ۹۷
دستور پخت و سفیدگری با آب اکسیژنه قلیایی در وینچ    ۹۷
دستور سفیدگری در سیتم Pad Batch    ۹۸
مرسریزاسیون    ۹۸
آهارگیری    ۹۸
آهارگیری با آنزیم    ۹۹
نرم کننده‌ها    ۱۰۰
رنگرزی پارچه پنبه‌ای با رنگزای مستقیم    ۱۰۴
چاپ برای بررسی رنگهای خریداری شده    ۱۰۸
چاپ پارچه‌های سلولزی با رنگینه خمی    ۱۰۸
چاپ کریشه    ۱۱۰
عنوان                                          صفحه
چاپ رزرو راکتیو با اسید تارتاریک    ۱۱۳
نسخه چاپ رنگ سفید بر روی پارچه مشکی    ۱۱۲
چاپ نفتلی    ۱۱۳
چاپ گوگردی    ۱۱۴
چاپ کاتیونیک    ۱۱۵
برداشت رنگ دیسپرس    ۱۱۷
آزمایش مقاومت پیگمنت نسبت رنگالیت    ۱۱۷
چاپ مقاومت پیگمنت به کمک اسید تارتاریک و Coat راکتیو    ۱۱۸
چاپ مقاوم راکتیو توسط سولفیت سدیم    ۱۱۹
خمیر چاپ راکتیو    ۱۱۹

تعداد صفحات

120

حجم فایل

1 مگابایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش