گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شرکت ایران خودرو دیزل

گزارش کارآموزی تجزیه و تحلیل فرآیند رنگ آستر در شرکت ایران خودرو دیزل

9,900 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار ۱
مقدمه ۳
فصل اول: ۶
معرفی سازمان ۷
موقعیت جغرافیایی سازمان ۸
تاریخچه ۸
ماموریت ۸
شرکت های زیرمجموعه ۱۱
مواد اولیه ۱۲
معرفی سیستم مورد کارآموزی ۱۴
تعریف واژه های خاص ۲۰
محصولات شرکت با مشخصات ۲۱
فصل دوم: شیوه های تجزیه و تحلیل ۲۳
بخش اول- مفاهیم سیستم ۲۴
تعریف سیستم ۲۴
اجزای سیستم ۲۵
انواع سیستم ۳۲
بخش دوم- رویکرد سیستمی به عنوان روش تجزیه و تحلیل ۳۳
رویکرد سیستمی و تجزیه و تحلیل ۳۴
رویکرد سیستم و ترکیب ۳۵
ورش کلی حل مسئله در رویکرد سیستمی ۳۵
روش تجزیه و تحلیل رویکرد سیستمی ۳۸
نقش تحلیل گر در فرآیند تجزیه و تحلیل ۳۹
بخش سوم- مروری کلی بر روشهای سنتی تجزیه و تحلیل ۴۰
چرخه تکاملی سیستم ۴۱
چرخه تکاملی و روش های تجزیه و تحلیل ۴۱
چرخه تکاملی سنتی (تجزیه و تحلیل سنتی) ۴۲
چرخه تکاملی سنتی و نارساییهای آن ۴۴
بخش چهارم- مروری کلی بر روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل ۴۵
چرخه تکاملی ساخت یافته (تجزیه و تحلیل ساخته یافته) ۴۵
متدولوژی ساخت یافته ۴۵
ابزار ساخت یافته تجزیه و تحلیل ۴۶
چرخه تکاملی ساخت یافته و مزایای آن نسبت به چرخه تکاملی سنتی ۵۱
بخش پنجم: تکنیکها و روش های عمومی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل ۵۲
سیاستها و روش های جمع آوری اطلاعات ۵۲
انواع روشهای جمع آوری اطلاعات ۵۳
فصل سوم: ۷۶
پوشش دهی الکتریکی از طریق غوطه وری ۷۷
مزیت روش ED ۷۷
غوطه وری آنیونی (AED) ۷۹
غوطه وری الکتریکی کاتیونی (CED) ۸۰
عملیات آماده سازی سطح در CED ۸۲
شرایط مخزن رنگ CED ۸۶
واکنش الکترولیز داخل مخزن CED ۸۷
دستگاههای اعمال CED ۸۹
سایر پوشش های ED ۹۸
فرآیند ED بدنه خودرو درسالن رنگ ED ۹۹
فصل چهارم: ۱۱۲
مشکلات ۱۱۲
پیشنهادات ۱۱۳
ایجاد پرده هوا در ابتدای وان PT-B20 ۱۱۴
بکارگیری واترجت در ابتدای خط ED ۱۱۴
طراحی یک گاری جهت جمع آوری فیکسچرها ۱۱۵
ایجاد یک برنامه نظارت بر تجهیزات سالن ۱۱۶
ایجاد سیستم گزارش دهی به مدیریت ۱۱۶
بهینه سازی فرآیند رنگ پیکان وانت ۱۱۷
منابع و مآخذ ۱۱۸
پیشگفتار:
دنیای امروز با سرعتی ماورای تصور به سوی مدرنیسم صنعتی در حال پیشروی است. که آهنگ این حرکت پرشتاب آن قدر سریع است که نمی توان برای آن حد و مرزی قائل شد. انسان و صنعت جز لاینفک دنیای فردا خواهند بود. صنعتی شدن با هر آهنگ که صورت گیرد نیاز به بهبود و اصلاح با هماهنگی سایر ارکان این جامعه خواهد داشت. چه بسا، زیان پیشرفت ناهماهنگ با دیگر اعضاء بسیار بیشتر از بهره آن خواهد بود. هر حرکتی درهر جهتی و به سوی هر هدفی که باشد بدون برنامه ریزی و مدیریت صحیح ممکن نخواهد بود. امروزه حرکت به تنهایی ایده آل هیچ نوع جامعه ای نیست بلکه حرکت هماهنگ و برنامه ریزی شده است که در عین پویایی، نویدی برای پیشرفتهای آینده، تاکتیکی، تکنولوژی و غیره خواهد بود.
بی شک صنعت کشور ما نیز از جنبه های فزاینده صنعتی مستثنی نخواهد بود و برماست که ضمن هماهنگی با این جنبش استراتژیک قبل از آغاز هر مرحله ای پایه های مدیریت صنعتی کشور را در جهت رشد و تعالی صنایع مختلف مستحکم سازیم و از این مسیر نوین به برنامه ریزی خرد و کلان صنعت و در نهایت صنعتی امروز و فردا بیندیشیم.
این نوشتار هر چند کوششی است ابتدای و در سطحی بسیار کوچک و لیکن مقدمه ایست در گسترده وسیع صنعت این مرز و بوم که امید می رود این تلاش کوچک مقبول خوانندگان محترم واقع شود و از سوی پویندگان و تلاشگران کشور در مسیر تعالی قرار گرفته و شاهد صنعتی پویا و مدیریتی کوشا در کشور عزیزمان باشیم. به امید آن روز.

تعداد صفحات

120

حجم فایل

214 کیلوبایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش +‌تمامی و تحقیقات و پیوست ها