پروتکل امنیتی اینترنت SSL

پروتکل امنیتی اینترنت SSL

14,900 تومان

چکیده
SSL یک پروتکل امنیتی با الگوریتم‌های رمزنگاری پیشرفته است که تبادل اطلاعات بین سیستم کاربر و سرور را کنترل کرده و با رمزنگاری داده‌ها کاری می‌کند که اطلاعات در بین مسیر برای شخص سومی قابل خواندن نباشند. یا به اصطلاح، اطلاعات را در یک تونل امنیتی رد و بدل می‌کند. پروتکل ssl برای اولین بار در مرورگرNetscape برای انتقال امن داده‌ها میان مرورگر و سرور ایجاد گردید و امروزه به یکی از اصلی‌ترین راه‌های تامین امنیت وبسایت‌ها تبدیل شده است که هم‌اکنون میلیون‌ها وبسایت از این پروتکل استفاده می‌کنند.

کلید وازه:
سرور ، پروتکل ، اطلاعات، ssl

فهرست مطالب
عنوان صفحه
SSL (Secure Socket Layer) ………………………………………………………………………………………………………………1
لایه SSL Record………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
لایه SSL Handshake……………………………………………………………………………………………………………………………….1
درباره نقاط قوت SSL…………………………………………………………………………………………………………………………………….2
امنیت و TCP/IP Stack ………………………………………………………………………………………………………………………….2
پروتکل های امنیتی SSL………………………………………………………………………………………………………………………………7
ملزومات یک ارتباط مبتنى بر پروتکل امنیتى SSL …………………………………………………………………………………….8
مکانیزم هاى تشکیل دهنده SSL …………………………………………………………………………………………………………………9
اجزاى پروتکل SSL …………………………………………………………………………………………………………………………………….10
الگوریتم هاى رمزنگارى پشتیبانى شده در SSL ……………………………………………………………………………………….11
نحوه عملکرد داخلى پروتکل SSL………………………………………………………………………………………………………………12
نمایش قفل امنیت SSL ……………………………………………………………………………………………………………………………..15
SSL چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
عملکرد پروتکل SSL ………………………………………………………………………………………………………………………………….19
ملزومات یک ارتباط مبتنی بر پروتکل امنیتی SSL ………………………………………………………………………………..26
مکانیزم‌های تشکیل‌دهنده SSL ……………………………………………………………………………………………………………….26
اجزای پروتکل ssl …………………………………………………………………………………………………………………………………….27
الگوریتم‌های رمزنگاری پشتیبانی شده درSSL ………………………………………………………………………………………..28
نحوه عملکرد داخلی پروتکلSSL ……………………………………………………………………………………………………………30
حملا‌ت تأثیرگذار برSSL ………………………………………………………………………………………………………………………….32
پروتکل PPTP …………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
رمزنگاری کلید – عمومی ………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
مقدار Hash……………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
عدد ورودی الگوریتم Hash مقدار……………………………………………………………………………………………………………۳۸
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
منابع و مراجع ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲

……………………………………

تعداد صفحات

52

حجم فایل

436 کیلوبایت

فرمت فایل

word قابل ویرایش – فهرست-منابع