پایان نامه مهندسی عمران با موضوع فسفاتکاری و آماده سازی سطوح فلزی

چکیده
آماده سازی سطوح فلزی
مجموعه فرایندی که جهت آماده سازی سطح فلزات پیش از اعمال رنگ صورت می گیرد را Pre-treatment گویند که شامل مرحله پیش چربیگیری، مرحله چربیگیری و مرحله فسفاتاسیون سطح می باشد.
فهرست مطالب
عنوان                                    صفحه
چکیده     ۱
مقدمه : آماده سازی فلز     ۱۵
فصل اول : سابقه تاریخی
فسفاتکاری قبل از جنگ جهانی     ۱۵
فسفاتکاری درطی جنگ جهانی     ۱۹
توسعه در زمان جنگ     ۲۵
توسعه بعد از جنگ     ۲۷
فصل دوم : اندیشه‌های نظری
مکانیسم‌های واکنش    ۳۰
زینک اورتوفسفاتها    ۳۲
فسفات منگنز     ۳۲
فسفات آهن     ۳۳
تشکیل پوشش     ۳۳
شتابدهنده‌ها     ۴۳
شتابدهنده‌های نیکل و مس     ۴۶
شتابدهنده‌های اکسید کننده     ۴۷
شتابدهندگی نیترات     ۴۸
شتاب با ترکیبات نیتر و آلی     ۵۲
کنترل آهن فرو     ۵۵
شتاب دهنده کلرات     ۵۶
پوشش فسفات فلزات قلیایی     ۶۴
مشخصات پوششهای فسفات و دیگر پوششهای تبدیلی     ۷۰
پوششهای زینک فسفات     ۷۲
پوششهای فسفات منگنز     ۷۹
تکامل پوشش     ۷۹
ایست گازدهی     ۸۰
منحنی‌های زمان – و زن پوشش     ۸۰
اندازه گیری پتانسیل     ۸۰
آزمون میکروسکپی     ۸۲
وزن و ضخامت پوشش     ۸۳
خلل و فرج پوشش     ۸۸
تردی هیدروژنی     ۹۳
فصل سوم : مهیا کردن سطح
مقدمه     ۹۵
تمیز کننده‌های قلیایی     ۹۷
گرایشها جهت تکامل تمیز کننده قلیائی     ۹۸
عوامل ظریف سازی     ۱۰۰
زنگبری قلیائی     ۱۰۰
تمیز کننده‌های حلالی     ۱۰۱
چربیگیری با بخار     ۱۰۲
تمیزکاری با حلالهای قابل امولسیون     ۱۰۳
تمیزکاری با حلالهای امولسیون شده     ۱۰۴
تمیز کننده‌های حلالی دیگر     ۱۰۴
تمیز کننده‌های اسیدی     ۱۰۵
روشهای تمیزکاری مکانیکی و ویژه     ۱۰۶
تمیز کاری سایشی     ۱۰۶
تمیز کننده‌های بخاری و فشار بالا     ۱۰۷
تمیز کاری الکترولیتی     ۱۰۷
تمیزکاری مافوق صوتی     ۱۰۸
تمیزکاری خطی و غیر خطی     ۱۰۹
ارزیابی تمیز کننده     ۱۱۰
فصل چهارم : پوششهای پایه رنگ
مقدمه     ۱۱۱
فرآیندهای فسفات آهنی سبک وزن      ۱۱۴
فرآیندهای با تمیز کننده جداگانه     ۱۱۴
تمیز کننده / پوشش دهنده‌ها (چربیگری و فسفاته توام)     ۱۱۵
فرایندهای زینگ فسفات به عنوان واسطه پیوندی رنگ با زمینه     ۱۱۸
فرآیند پاششی     ۱۲۰
آماده سازی برای رنگ الکترولیتی     ۱۲۴
سیستمهای آندی     ۱۲۵
سیستمهای کاتدی     ۱۳۲
زمینه‌های روی، آلومینیوم و آمیزه عناصر     ۱۴۵
آماده سازی برای پوشش پودر     ۱۴۸
آماده سازی فولاد     ۱۵۰
آماده سازی سطوح روی و فولاد گالوانیزه     ۱۵۳
آماده سازی آلومینیوم     ۱۵۷
محصول آمیزه‌ای     ۱۵۷
فصل پنجم : پوشش دادن ضخیم با فسفات – فسفاتکاری ضخیم
مقدمه     ۱۵۹
فرآیندهای فسفات فرو     ۱۶۰
فرآیندهای فسفات منگنز     ۱۶۱
فرآیندهای زینک فسفات     ۱۶۲
عمل پوشش کاری جهت جلوگیری از زنگ زدن     ۱۶۳
مواد پوششی ضد زنگ     ۱۶۵
پارافین‌ها     ۱۶۶
مواد محافظ آلی     ۱۶۶
پوششهای فسفات سیاه     ۱۶۷
فرآیند با دوام کردن     ۱۶۸
روانکاری سطح یاتاقان    ۱۶۸
فرآیند در عمل     ۱۷۰
تمیزکاری و شستشو     ۱۷۱
آماده سازی     ۱۷۲
فسفات کردن با فسفات منگنز     ۱۷۲
خشک کردن و روانکاری     ۱۷۳
قطعات عمل شده     ۱۷۴
فصل ششم :عمل آوردن قبل و بعد از فسفاتکاری
مهیا کردن قبل از فسفاتکاری     ۱۷۸
عملیات بعد از فسفاتدار کردن     ۱۸۳
مواد عمل آورنده عاری از کروم     ۱۹۱
مواد عمل آورنده دیگر     ۱۹۲
فصل هفتم : فرآیند آماده سازی سطح خودرو     ۱۹۴
فصل هشتم : آزمایشات     ۲۰۰
تعاریف و مفاهیم     ۲۰۳
نتیجه گیری     ۲۱۳
منابع و مآخذ     ۲۱۸

پیش چربیگیری:
سطح فلز از لحظه تولید در شرکتهای سازنده ورق ، با نوعی روغن محافظ پوشش داده می شود تا بعنوان حایل، سطح را از مجاورت مستقیم هوا دور نگه دارد و باین ترتیب از اکسید شدن سطح پیشگیری شود.
علاوه بر روغن محافظ، در ایستگاه پرس جهت شکل دهی به ورق فلزی از نوعی روغن بنام روغن کشش (بمنظور پیشگیری از پارگی ورق) استفاده می شود. روغن های محافظ، کشش و آلودگی های دیگر مانند گرد و غبار و … در سالن رنگ بعنوان اجزاء آلوده و مزاحم باید از سطح فلز حذف شوند که این فرایند بعنوان چربیگیری شناخته شده است.
پیش چربیگیری شامل حذف آلودگیهای روغنی عمده و متراکم سطوح بیرونی بکمک محلول چربیگیری و بروش دستی ( hand wiping) و زدودن گردو غبار و براده های فلزی از سطح ( بکمک واترجت ) می باشد البته اعمال واترجت مزیت دیگری نیز دارد و آن افزایش دمای سطح فلز می باشد.
چربیگیری:
چربیگیری شامل حذف آلودگیهای روغنی از تمام سطح (بیرونی و داخلی) فلز می باشد که ضمن آن معمولآ بواسطه برخی مواد فعالساز موجود در چربیگیری سطح فعال و آماده فسفاته شدن می شود.
مواد چربیگیری معمولآ ماهیت قلیایی دارد که چربی سطح را طی یک واکنش شیمیایی ( واکنش خنثی سازی صابونی شدن ) از سطح می زداید.
مواد چربیگیری شامل ترکیبات قلیایی (Alkaline Components) و فعال کننده های سطح (Surfactants) می باشد.
ترکیبات قلیایی از نظر ماهیت شیمیایی، بخش معدنی (inorganic ) ماده چربیگیری را تشکیل می دهند که شامل کربناتها، سود (NaoH)، فسفاتهای قلیایی و سیلیکاتها می باشند. نقش این ترکیبات فراهم کردن محیط قلیایی و نیز انجام واکنش شیمیایی جهت حذف آلودگیهای روغنی می باشد (واکنشهای صابونی شدن). سیلیکات ها جهت تسهیل در جدا سازی روغن از سطح بکار می روند. در حقیقت سیلیکات ها همانند ذرات ریز ماسه، آلودگیهای روغنی را بدور خود گرفته از سطح فلز جدا می کنند. نقش کربنات ها و دیگر آنیون های دو ظرفیتی، کاهش درجه سختی آب می باشد. بعبارت دیگر این آنیو نها با یونهای کلسیم و منیزیوم که در آب سخت مقدار زیاد وجود دارند وارد واکنش شده و با خارج کردن این کاتیونها از حالت یونی و کاهش سختی آب ، شرایط را برای عمل یونهای تک بار مانند یون هیدروکسید فراهم می کنند.
سورفکتانت ها جزء ترکیبات آلی می باشند که نقش اصلی این مواد مرطوب نمودن آلودگی های روغنی ( کمک به نفوذ آب به ساختار چربی ها) و کمک به امولسیون شدن ذرات چربی ( پخش نمودن روغنها در محلول چربیگیری بصورت ذرات پراکنده و ریز ) می باشد ( wetting agent ). سورفکتانت ها با دارا بودن دو سر آلی و آبی از یک سر در روغن ها نفوذ می کنند و با سر دیگر در آب حل می شوند و باین ترتیب ذرات روغنی را بدرون محلول آبی می کشانند.

تعداد صفحات

230

حجم فایل

4.3 مگابایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش +‌تمامی تصاویر ٫ نمودارها ٫ تحقیقات و پیوست ها