پایان نامه با موضوع معماری بومی

فصل اول:بازشناخت تعریف معماری بومی

 • واژه شناسی معماری بدون معمار در گستره اندیشه ها
 • تعریف معماری بومی از منظر چیستی و مفهوم

فصل دوم: تاریخچه و گستره معماری بومی:

۱-۲ معماری بدون معمار در گذر زمان

۲-۲ معماری بومی در گستره جهان

۳-۲ معماری بومی در زمانه اکنون

۴-۲ معماری بومی در سرزمین ایران

فصل سوم: فرآیند شکل گیری معماری بومی:…………… گذری بر فرآیند شکل گیری معماری

 • روند و تسلسل شکل گیری معماری بومی

۲-۳ جوهره های شکل گیری معماری بومی

 • انسان
 • طبیعت و محیط
 • زمان و نیازمندیها و اقتضائاتش

۳-۳ مولفه های شکل گیری معماری بومی:

 • مولفه های انسانی
 • مولفه های محیطی

۳-۳-۳ نتیجه گیری و تفکیک مولفه ها و جوهره های معماری بومی

۴: بازشناسی مولفه های  انسانی در شکل گیری معماری بومی

 • فرهنگ و جامعه

تعریف چیستی و ماهیت فرهنگ

تعاریف لغوی فرهنگ

نعاریف اصطلاحی فرهنگ

فرهنگ مادی و فرهنگ غیر مادی

ویژگیهای عمده فرهنگ

جامعه پذیری فرهنگ

فرهنگ پذیری

قوم مداری

فولکلور

عناصر فرهنگ

عناصر ذهنی و درونی فرهنگ

عناصر بیرونی یا مادی فرهنگ

 • شیوه های تا ثیرعوامل و الگوهای انسانی بر شکل گیری معماری بومی
 • نظام و روند تا ثیر مولفه های انسانی بر شکل گیری معماری بومی

 

 • ویژگیهای فرهنگی

زبان و معانی

سنت ها و رسوم

نمادها و سمبول ها

جنسیت و نقش و مقام

ارزش ها و هنجارها

 • نهاد خانواده

جریان زندگی روزمره

ساختار و تیپولوِژی خانواده

خویشاوندی و سکونت

 • نهاد اقتصاد

شیوه های تامین معیشت

 

 • سیاست حکومت و دولت

دستگاه سیاسی

قلمرو و امنیت

 • دین و مذهب

دین

آئین ها و مراسم

 • نتیجه گیری و جمع بندی

فصل پنجم:بازشناسی مؤلفه های محیطی در شکل گیری معماری بومی

۱- ۵ تعریف محیط

۲-۵ نحوه تاثیر محیط بر شکل گیری معماری

۳-۵عوامل محیطی

 • اقلیم (آب و هوا)

عوامل اقلیمی

 • تابش آفتاب
 • دمای هوا
 • رطوبت هوا
 • باد
 • بارندگی

تقسیم بندی اقلیمی

 • اقلیم منطقه قطبی و غیرقطبی

راهکارهای بومی

 • اقلیم قاره ای

راهکارهای بومی

 • اقلیم بیابانی

راهکارهای بومی

 • اقلیم دریایی

راهکارهای بومی

 • اقلیم مدیترانه ای

راهکارهای بومی

 • اقلیم موسمی

 راهکارهای بومی

 • آب و هوای کوهستانی(ارتفاعات)

راهکارهای بومی

 • اقلیم نیمه استوایی:

راهکارهای بومی

 • اقلیم استوایی

راهکارهای بومی

 • موقعیت ومکان

مفهوم موقعیت ومکان

بستر(مکان) بعنوان مجموعه ای از منابع

خلاقیت و تغییر(دگرگونی)

یک مفهوم کلی

 • نواحی زیرزمینی
 • نواحی ساحلی
 • زمینهای شیبدار
 • نواحی بیایانی
 • مراتع(چمنزارها)
 • نواحی پست
 • مناطق کرانه ای
 • دره ها
 • جنگل ها
 • منابع و مصالح محیطی

تاثیر مصالح ساختمانی در شکل مساکن

پناهگاههای طبیعی

 • پناهگاههای غیر ثابت ( سیار)
 • مساکن ثابت

الف: مساکن چوبی

ب: مساکن خشتی

ج: مساکن سنگی

 • حوادث طبیعی

سکونتگاهها وحوادث طبیعی

 • زمین لرزه
 • حرکات دامنه ایی
 • سیل
 • طوفان
 • خشکسالی
 • قلمرو وحریم
 • تحلیل و جمع بندی

 

 • واژه شناسی معماری بدون معمار در گستره فرهنگها

معماری بومی اکنون حوزه ای است که اغلب بر بوم و بر، طایفه و فرهنگ مردمی و عامیانه، معماری روستایی و سنتی و دلالت دارد. تلاشهای فراوانی برای تعریف کلی و همه جانبه معماری بومی انجام گرفته است. تعجب آور نیست اگر بگویم تمامی این تلاشها بی نتیجه و بدون موفقیت بوده است و تنها به لحاظ بررسی هایی که بر مجموعه های وسیعی از بناها، فرمها، سنتها و ریشه ها و سبکها، معانی و محتوا انجام یافته دارای اهمیت می باشد.قبل از آنکه وارد بحث در چگونگی شناخت مسائل و جنبه های متفاوت معماری بومی شویم به واژه شناسی آن می پردازیم:[۱]

معماری در اکثر اوقات به عنوان علم ساختمان معنا می شود که از کلمه لاتین Architectura گرفته شد. برگردان یونانی کلمه Arkhitekton که از دوکلمه Archos  به معنای مدیر ، Tekton به معنای سازنده مشتق شده است، بنابراین تأکید بیشتر را بر روی مدیر سازنده محصول و ثمره طراحی و سازندگی می گذاریم. و در تاریخ ثبت شده و دایرهالمعارف ها کلمه معماری به ساختارهایی یادواره ای و بناهای مشهود و عینی اختصاص داده شده که نمودار قدرت و ثروت هستندنظیرقصرها، معابد، کلیساها، مراکز و مقرهای دولتی، فرودگاهها و سالن ها اپرا.

اغلب این بناها توسط سازندگان بزرگ و یا جانشینان آنها، معماران حرفه ای، ساخته شده اند. آنهایی که دولت مسئولیت یافتن راه حلی برای مشکلات طراحی و ساختمانی را بر عهده آنان نهاده است، مستقیماً به عنوان مدیر طرح و یا غیر مستقیم به عنوان یک طراح سیستمی را برای برپا کردن بنا به کار برده اند. تمامی کارهای صنعتی توسط تمامی اقشار مهندسین نیز همین پروسه طراحی مسئله و حل مشکل را داراست. با این وجود اکثریت ساختمانها خانه مسکونی هستند و در بسیاری از نقاط جهان هنوز توسط مالکان و محیطی که منابع را در اختیارشان می نهد و یا با متخصصان محلی و سازندگان و صنعتگران ساخته می شوند یا به طور کلی با تمامی این نادانی و مطالبات اندک، این سازندگان تاکنون بناهای بسیاری برای محیط انسانی ساخته اند اگر چه برای هیچ کدام از نقاط ضعف این بناها و عملکرد ها مسئولیتی نداشتند. کار آنها موضوع اصلی این پایان نامه می باشد. تحقیقات متعددی در اروپا و آمریکا بر معماری مدرن و تاریخی انتشار یافته که به طور عمده در ارتباط با سنت غرب و به ندرت در ارتباط با هنر و معماری شرقی است به غیر از تعداد اندکی معماری ابتدایی،  بسیاری از این کارها به کارهای فرمال و یادمانی اختصاص دارد، که توسط معماران مطرح غرب طراحی شده اند به این ترتیب اکثر بناهای جهان به طور سیستماتیک از این فهرست حذف می شوند. در نیتجه اصطلاح عمومی قابل توجهی برای این میراث غفلت شده وجود نداشته.[۲]

اولین باری که نامی برای این پدیده معماری نهاده شد معماری «خودجوش» به ابداع جوزپه پاگانو بود.دکتر آدریانو آلپاگونوولو در تحلیلی از این نام این چنین می نویسد: « منظور از خودجوش، معنی تصادفی بودن آن نیست، بلکه طبیعی بودن آن است، زیرا در عرصه این عملیات هیچ چیز تصادفی نیست. به عکس در هرگونه گزینش نهایت سختگیری به عمل می آید، این برخواسته از ضرورت های معین است. ضرورتهایی که تنها حامل جنبه های مادی وعملکردی نیستند. » [۳]

در سال ۱۹۸۰ واژه معماری ابتدایی Primitive Architecture جهت تشخیص و تفکیک بین معماری ابتدایی و توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفت. واژه ابتدایی صرفاً به بناهایی اشاره دارد که تاریخ نگاران و انسان شناس آن را ابتدایی می شناسند و با صرف حدود معینی از تکنولوژی و فنی بوجود می آید اگرچه آن بناها در مقابل بناهای تمدن های دیگرابتدایی به نظر می رسند اما با صرف حداکثر هوش و استعداد مردم آن روز و استفاده از منابع موجود در زمان و مکان خلق گشته اند و به این معناست که معماری الزامات اساسی جامعه را باساده ترین فرم پاسخ می دهد، میتوان گفت که واژه ابتدایی به جامعه ای که در آن ساخت و ساز انجام می گیرداطلاق می شود نه به قابلیتها و توان سازندگان بنا.

اصطلاح معماری بومی این گونه از فرمها را به عنوان یک سیمای مشخص در یک محیط جغرافیایی قابل تعریف معرفی می کند،برخی نویسندگان به معماری بومی، به عنوان معماری غیرفرمال که توسط مهاجران و غیر بومیان طراحی و ساخته می شوند و نه افراد بومی اشاره می کنند.[۴]

[۱] ترجمه ای از کتاب The encyclopaedia of Vernacular architecture(Paul Oliver 199-   )

[۲]  اولبور-پل-دایرهالمعارف معماری بومی-جلد اول    PAUL OLIVER-Encyclopaedia of Vernacular Architecture

[۳] فلامکی – محمدمنصور- معماری بومی- موسسه علمی فرهنگی فضا- چاپ دوم. ۱۳۸۴٫ صفحه ۲۵

 

[۴]  ترجمه ای از کتاب Vernacular Architecture in the Twenty-First Century(Lindsay Asquith &Marcel Vellinga-2006)……………………………..

 

تعداد صفحات

130

حجم فایل

524 کیلوبایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش کامل(فهرست و نتیجه گیری-منابع)