پایان نامه با عنوان کاربرد روش های برنامه ریزی شهری در کاهش اسیب پذیری مناطق شهری دربرابرزلزله

پایان نامه با عنوان کاربرد روش های برنامه ریزی شهری در کاهش اسیب پذیری مناطق شهری دربرابرزلزله

19,900 تومان

پایان نامه با عنوان کاربرد روش های برنامه ریزی شهری در کاهش اسیب پذیری مناطق شهری دربرابرزلزله

پایان نامه با عنوان کاربرد روش های برنامه ریزی شهری در کاهش اسیب پذیری مناطق شهری دربرابرزلزله

تعداد صفحات

208

حجم فایل

7.3مگابایت

فرمت فایل

PDF