پایان نامه با عنوان مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی ایران

پایان نامه با عنوان مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی ایران

19,900 تومان

پایان نامه با عنوان مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی ایران

پایان نامه با عنوان مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی ایران

تعداد صفحات

158

حجم فایل

3867 مگابایت

فرمت فایل

PDF