پایان نامه با عنوان مدلسازی پیلارها در روش جبهه کار طولانی با استفاده از تکنیک های پیشرفته عدد

پایان نامه با عنوان مدلسازی پیلارها در روش جبهه کار طولانی با استفاده از تکنیک های پیشرفته عدد

14,900 تومان

پایان نامه با عنوان مدلسازی پیلارها در روش جبهه کار طولانی با استفاده از تکنیک های پیشرفته عدد

پایان نامه با عنوان مدلسازی پیلارها در روش جبهه کار طولانی با استفاده از تکنیک های پیشرفته عدد

تعداد صفحات

150

حجم فایل

3 مگابایت

فرمت فایل

PDF