پایان نامه با عنوان تعیین عیار حد اقتصادی در انومالی cشمالی معادن روباز سنگ اهن سنگان با استفاده ازروشهای برنامه ریزی

پایان نامه با عنوان تعیین عیار حد اقتصادی در انومالی cشمالی معادن روباز سنگ اهن سنگان با استفاده ازروشهای برنامه ریزی

14,900 تومان

پایان نامه با عنوان تعیین عیار حد اقتصادی در انومالی cشمالی معادن روباز سنگ اهن سنگان با استفاده ازروشهای برنامه ریزی

پایان نامه با عنوان تعیین عیار حد اقتصادی در انومالی cشمالی معادن روباز سنگ اهن سنگان با استفاده ازروشهای برنامه ریزی

تعداد صفحات

195

حجم فایل

10.7 مگابایت

فرمت فایل

PDF