پایان نامه با عنوان تخمین آبشکستگی در پایین دست جت ریزشی با استفاده از شبکه عصبی

پایان نامه با عنوان تخمین آبشکستگی در پایین دست جت ریزشی با استفاده از شبکه عصبی

6,900 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی با عنوان تخمین آبشکستگی در پایین دست جت ریزشی با استفاده از شبکه عصبی

تعداد صفحات

159

حجم فایل

3 مگابایت

فرمت فایل

PDF