• خلاصه از فصول
 • مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادات
 • منابع و ماخذ

 

خلاصه ای از فصول:

به طور کلی تحقیق موردنظر، به منظور بررسی اثرات ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشکار و غیرورزشکار انجام گرفته است.

فرضیه های مورد ارزیابی در این تحقیق عبارت بود از:

 • بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد.
 • بین علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد.
 • بین کارکرد اجتماعی در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد.
 • بین افسردگی در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد.

با توجه به این فرضیه ها مطالبی در این زمینه بیان شد که دربرگیرنده اثرات و فواید ورزش بر سلامت جسمانی و روانی است و بعد از بیان کردن این موضوع توسط روشهای آماری به تجزیه و تحلیل پرداخته ایم. آزمونی که در این پژوهش مورد استفاده قرار داده‌ایم t استیودنت می باشد که بر روی یک گروه نمونه ۶۰ نفری که شامل ۳۰ نفر از زنان غیرورزشکار (زنان دانشجو) و ۳۰ نفر از زنان دانشجوی ورزشکار که به صورت حرفه ای در رشته هندبال در سال ۱۳۸۵ به انجام فعالیت های ورزشی می پرداختند انجام گرفت و در سطح ۹۹% یا ۹۵% به اثبات فرضیه های خود پرداختیم.

مقایسه پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین:

بنابر نتایج حاصله از این پژوهش (۰۰۰/۲  t > و آزمون در سطح ۵% معنادار بوده) در مقایسه با پژوهش سرکار خانم فاطمه آزادمند (۹۸/۱ t > و در سطح ۱% معنادار بوده) هر دوی این پژوهش ها به تأثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار اشاره دارد و فرض صفر در هر دوی این پژوهشها تایید خواهد شد ولی بنا به نبود مدت زمان کافی برای پژوهش در مورد مردان پژوهشگر قادر به ادامه پژوهش در این مورد نبوده است. همچنین یافته های حاصل از این پژوهش با دیگر پژوهش‌های انجام شده در ایران و جهان همخوانی دارد.

محدودیتها:

پژوهش کنونی، گذشته از نتایج قابل توجه اش با محدودیتها و نقاط ضعف زیادی روبرو می‌باشد.

 • نمونه های مورد مطالعه در این بررسی (چه زنان ورزشکار و چه زنان غیرورزشکار) بسیار محدود بوده اند.
 • محدودیت زمانی برای انجام پژوهش دقیق تر.
 • نمونه های تحقیق از ورزشگاههای شهر تهران بوده براساس قابلیت دسترسی اگرچه سعی کردیم از مراکز دیگر نمونه گیری صورت گیرد ولی به خاطر مشکلات فراوانی اجرایی این کار مقدور نشد.
 • با توجه به گسترده بودن حوزه ورزش و سلامت روان در این پژوهش به بررسی چهار ویژگی و تأثیر ورزش پرداخته ایم در تحقیقات آینده سعی شود ویژگیهای بیشتری را مورد بررسی و از پرسشنامه های دیگری نیز استفاده شود.

پیشنهادات:

گذشته از محدودیتهای مطرح شده برای پژوهش، پیشنهادها و توصیه های زیر را می‌توان برای پژوهشهای آینده و کسانیکه می خواهند در این حوزه به تحقیق و تفحص بپردازند مطرح نمود.

 • در تحقیقات آتی تلاش شود از نمونه های بیشتری استفاده گردد و این نمونه ها از ورزشگاهها و مناطق مختلف تهیه گردد.
 • با توجه به محدودیت زمانی این آزمون به صورت یک مرحله ای اجرا شده است. برای پی بردن به تأثیرات بیشتر ورزش بر سلامت روان این آزمون به صورت چند مرحله ای اجرا شود.
 • با توجه به تأثیرات ورزش بر سلامت روانی و بالا رفتن سطح کارایی افراد در محیط‌های کاری شاید ضروری باشد که سازمانها و نهادهای گوناگون در ساعات کاری به خصوص در میان روز مواقعی را برای ورزش اختصاص دهند.

از آنجایی که ورزش نقش مهمی در درمان بسیاری از بیماری ها از جمله کودکان بیش فعال دارد می توان از ورزش به عنوان وسیله ای برای تخلیه انرژی و هیجانی به طرز صحیح (در زمانهایی که آنها نیاز به فعالیت دارند) استفاده کرد که این موضوع می تواند عنوان تحقیقاتی آتی…………………..

تعداد صفحات
حجم فایل

668 کیلوبایت

فرمت فایل

قابل ویرایش word