پایان نامه با عنوان بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی EVA و سود هر سهم EPS در شرکتهای صنعت خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۹

پایان نامه با عنوان بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی EVA و سود هر سهم EPS در شرکتهای صنعت خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۹

8,900 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی EVA و سود هر سهم EPS در شرکتهای صنعت خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۹

تعداد صفحات

179

حجم فایل

6مگابایت

فرمت فایل

PDF