پایان نامه با عنوان امکان سنجی اکوتوریسم شهرستان نمین باتاکیدبرنقش اقلیم وایجاد فرصتهای اشتغال زایی

پایان نامه با عنوان امکان سنجی اکوتوریسم شهرستان نمین باتاکیدبرنقش اقلیم وایجاد فرصتهای اشتغال زایی

14,900 تومان

پایان نامه با عنوان امکان سنجی اکوتوریسم شهرستان نمین باتاکیدبرنقش اقلیم وایجاد فرصتهای اشتغال زایی

پایان نامه با عنوان امکان سنجی اکوتوریسم شهرستان نمین باتاکیدبرنقش اقلیم وایجاد فرصتهای اشتغال زایی

تعداد صفحات

169

حجم فایل

6155 مگابایت

فرمت فایل

PDF