فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

مقدمه…………………………………. ۱

فصل اول: تولید اشعه…………………….. ۲

  • تولید اشعه X……………………….. 3

۲-۱- تخلیه الکتریکی در گازهای رقیق……….. ۵

۳-۱- اشعه کاتدیک……………………….. ۵

۴-۱- مولدهای اشعه X…………………….. 6

۵-۱- بتاترون Betatron……………………… 8

۶-۱- دستگاههای مولد اشعه X………………. 9

۷-۱- مدار دستگاه مولد اشعه X با ترانسفورماتور ۱۰

۸-۱- تولید اشعه X نافذ………………….. ۱۲

۹-۱- شتاب دهنده خطی…………………….. ۱۳

۱۰-۱- خواص اشعه X………………………. 15

۱۱-۱- اشعه نرم…………………………. ۱۵

۱۲-۱- پدیده های مربوط به انتشار اشعه X در ماده ۱۶

فصل دوم: دستگاه اشعه X نمونه…………….. ۱۹

  • نماد کلی یک دستگاه اشعه X…………… 20

۲-۲- شرح عمومی دستگاه اشعه X…………….. 21

۳-۲- X- RAY…………………………….. 24

فصل سوم: سخت افزار……………………… ۲۸

  • معرفی کلی قسمتهای مختلف سخت افزار دستگاه ۲۹

۱-۱-۳- سیستم سوئیچهای اصلی………………. ۲۹

۲-۱-۳- سیستم برق Power…………………… 30

۳-۱-۳- سیستم چشم الکترونیکی……………… ۳۱

۴-۱-۳- سیستم کنترل……………………… ۳۲

۵-۱-۳- سیستم تسمه نقاله…………………. ۳۴

۶-۱-۳- سیستم تولید اشعه X……………….. 36

۷-۱-۳- سیستم تولید تصویر………………… ۳۶

۲-۳- سیستم سوئیچهای اصلی Main switching system…… 37

۱-۲-۳- مدار Fan unit , Power- on………………… 39

۳-۳- سیستم تغذیه Power system……………….. 40

۱-۳-۳- تولید ولتاژ run-Tim meter , DC………….. 40

۲-۳-۳- کلید روشن سیستم تولید X- RAY و نمایشگر X- RAY  ۴۱

۴-۳- سیستم چشم الکترونیکی Lightbarrir system…….. 43

۵-۳- سیستم کنترل Control system………………. 48

۱-۵-۳- کی برد (Keyboard)…………………… 50

۲-۵-۳- سوئیچ سرویس service switch……………… 51

۳-۵-۳- سوئیچ پایی Foot mat Switch…………….. 51

۴-۵-۳- سوئیچ دستی Hi- Top…………………. 51

۵-۵-۳-علامت گذاری چمدانها با لامپ یا زنگ Luggage marking lamps/buzzer   ۵۱

۶-۵-۳- چمدان (بسته) شمار یا شمارنده ۱ ثانیه Luggage counter  ۵۲

۶-۳- سیستم تسمه نقاله Conveyor system…………. 52

۱-۶-۳- سیستم تسمه نقاله با موتور تکفاز……. ۵۲

۲-۶-۳- Conveyor system equipped with streimetz circuit………. 55

۳-۶-۳- MOTION PICK UP…………………….. 58

۷-۳- سیستم تولید اشعه X- RAY generating system X…… 59

۱-۷-۳- منبع ولتاژ VOLTAGE SUPPLY………….. 60

۲-۷-۳- تولیدهای تنش HIGH TENSION GERERATION….. 61

۳-۷-۳-آشکارساز خطا ERRORE DE TECTION……….. 61

۴-۷-۳- آشکارساز خطا ERRORE DE TECTION………. 61

۵-۷-۳- نمایش دهنده X- Ray ON indication X-Ray on……. 63

۸-۳- سیستم تولید تصویر Image generating System……. 63

۱-۸-۳- خط الکترونیکی line electronics…………… 64

۲-۸-۳- پردازشگر سیگنال خط line signal processor (zsps-)… 67

۹-۳- پردازش سیگنال خط line signal processing………. 67

۱-۹-۳- در وضعیت offset (جبران)،…………….. ۶۸

۱۰-۳- برنامه های تست و تشخیص Test and diagnostic programs 69

۱۱-۳- حافظه ویدئو Viddeo memory BSP 1/3 BSP 1/3……. 70

فصل چهارم: نرم افزار……………………. ۷۳

مقدمه: نرم افزار، صفحه کلید (کی برد) Keyboard.. 74

۱-۴- روشن کردن سیستم……………………. ۷۷

۲-۴- پروسه بازرسی………………………. ۷۸

۱-۲-۴- وقفه و تداوم بازرسی………………. ۸۰

۲-۲-۴- ارزیابی تصویر و علامت گذاری بسته ها…. ۸۲

۳-۴- برنامه ریزی سیستم………………….. ۸۳

۱-۳-۴- منوی اصلی MAIN MENU………………. 84

۲-۳-۴- منوی سوپروایزر: SUPER VISOR MENU…….. 86

۳-۳-۴- سیستم Hi- TOP SYSTEM HI- TOP…………… 88

۴-۳-۴- بزرگنمایی ZOOM…………………… 89

۵-۳-۴- مرور مدام یا جاروب ممتد CONTINUOS SCANNING 90

۶-۳-۴- جاروب یا مرور معکوس REVERSE SCANNING… 90

۴-۴- ارزیابی تصویر IMAGE EVALLUATION………. 91

۱-۴-۴- تصویر سیاه و سفید B/ W image…………. 92

۲-۴-۴- سیستم / Hi- MAT تصویر رنگی Hi- MAT تشخیص مواد    ۹۲

۳-۴-۴- توابع ارزیابی تصویر WINDOW , VARI- MAT… 93

۴-۴-۴- توابع خاص VARY- 02/02 VARY- SO , OS) برای تصاویر رنگی Hi- MAT) 97

۵-۴-۴- تابع ارزیابی تصویر SUPER- ENHANCEMENT.. 98

۶-۴-۴- کنتراست اضافی HIGH……………….. 98

۷-۴-۴-تابع CAT…………………………. 98

۸-۴-۴- تابع NEG (منفی)………………….. ۹۹

۹-۴-۴- تصویر رنگی HI- CAT…………………. 99

۱۰-۴-۴- تصویر HI- CAT برای سیستمهای HI- MAT….. 100

۱۱-۴-۴- توابع ارزیابی تصویر VARY- CAT……… 101

۱-۱۱-۴-۴- تابع تمرکز (بزرگنمایی ZOOM FUNCTION) 101

۲-۱۱-۴-۴- تابع ضبط دیجیتالی DIGIREC SYSTEM….. 102

فهرست منابع و مأخذ……………………… ۱۰۳

و

مقدمه

حفاظت و تأمین جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمایه های ملی در هر کشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گردیده است. که در هر عصر و زمانی این اقدامات تامینی بنا به مقتضای پیشرفتهای علمی در تشخیص و ارزیابی نوع خطر اعمال شده است.

اساس و زیربنای اقدامات، حفاظتی است که معمولاً در سطح یک کشور در سازمان دفاع غیرنظامی هر مملکت متمرکز می‎شود و سازمانهای نظامی نیز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش یگانهای تحت امر این اقدامات را به اجرا می گذارند. این اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمینه حفاظت شخصی و استفاده از سیستم های امنیتی در مکانهای موردنیاز می‎باشد. ما اعتقاد داریم امنیت باید اساساً برخود مردم و نه بر ماشین متکی باشد بر این اعتقاد فلسفه محصولات کمپانیهای سازنده پیوسته در پی طرح ابزاری بوده که بهترین پیوند را با نیازهای فردی امنیتی داشته باشد و امکان بازرسی چمدانهای و بسته های مسافری با دستگاه اشعه X را جهت افزایش امنیت خطوط هوایی ایجاد کرده است در این گزارش دستگاه اشعه X مورد بررسی قرار گرفته است که در مبادی فرودگاهی و گمرکات و ادارات پست استفاده گردیده است…………………..

تعداد صفحات
حجم فایل

105 کیلوبایت

فرمت فایل

wordقابل ویرایش