پایان نامه با عنوان ارزیابی وتحلیل پایداری شیب معدن انگوران با استفاده از معیارهای معدنی

پایان نامه با عنوان ارزیابی وتحلیل پایداری شیب معدن انگوران با استفاده از معیارهای معدنی

14,900 تومان

پایان نامه با عنوان ارزیابی وتحلیل پایداری شیب معدن انگوران با استفاده از معیارهای معدنی

پایان نامه با عنوان ارزیابی وتحلیل پایداری شیب معدن انگوران با استفاده از معیارهای معدنی

تعداد صفحات

146

حجم فایل

4.5 مگابایت

فرمت فایل

PDF