پایان نامه با عنوان ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی

پایان نامه با عنوان ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی

تعداد صفحات

180

حجم فایل

2.5 مگابایت

فرمت فایل

PDF