پایان نامه با عنوان ارزیابی عملکرد مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با مقایسه هزینه سرمایه نقدی و سود عملیاتب مدل CVA و بررسی رابطه آن مدل با تغییرات قیمت (بازده)سهام طی سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۷

پایان نامه با عنوان ارزیابی عملکرد مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با مقایسه هزینه سرمایه نقدی و سود عملیاتب مدل CVA و بررسی رابطه آن مدل با تغییرات قیمت (بازده)سهام طی سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۷

7,900 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان ارزیابی عملکرد مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با مقایسه هزینه سرمایه نقدی و سود عملیاتی مدل CVA و بررسی رابطه آن مدل با تغییرات قیمت (بازده)سهام طی سالهای ۱۳۸۲-۱۳۸۷

تعداد صفحات

139

حجم فایل

3.5 مگابایت

فرمت فایل

PDF