پایان نامه با عنوان ارزیابی ریسک در پروژه های حفاری مکانیزه تونل های مترو از منظر مسائل ژئو تکنیکی

پایان نامه با عنوان ارزیابی ریسک در پروژه های حفاری مکانیزه تونل های مترو از منظر مسائل ژئو تکنیکی

14,900 تومان

پایان نامه با عنوان ارزیابی ریسک در پروژه های حفاری مکانیزه تونل های مترو از منظر مسائل ژئو تکنیکی

پایان نامه با عنوان ارزیابی ریسک در پروژه های حفاری مکانیزه تونل های مترو از منظر مسائل ژئو تکنیکی

تعداد صفحات

150

حجم فایل

7.5 مگابایت

فرمت فایل

PDF