پاورپوینت با عنوان معماری ژنتیک درس انسان، طبیعت،معماری

پاورپوینت با عنوان معماری ژنتیک درس انسان، طبیعت،معماری

19,900 تومان

پاورپوینت با عنوان معماری ژنتیک درس انسان، طبیعت،معماری

پاورپوینت با عنوان معماری ژنتیک درس انسان، طبیعت،معماری

تعریف علمی ژن
ژن، عامل موجود درکروموزوم که ناقل صفات ارثی است.
.ژنتیک
پیدایشی، تکوینی، وابسته به پیدایش یا اصل هر چیز، مربوط به تولید و وراثت در روانشناسی به معنای؛ ژنی ،ارثی و یا تکوینی
Bio.
وابسته به زیست یا زیست شناسی، زیست، زیوا
Mimetic
وابسته به تقلید، تقلیدی
Biomimetic.

تقلید از زیست بوم و محیط زیست

شبیه سازی های رایانه ای از فرایندهای تکاملی- تکنیکی است که به تازگی برای مطالعه ی نیروهای بیولوژیکی بکار می رود.می توان در یک محیط دیجیتال جمعی از حیوانات و گیاهان مجازی و روند جفت گیری آنها را دنبال کنیم.خواهیم دید که این موجودات در حین انتقال داده های ژنتیکی به فرزندانشان خود نیز تغییر می یابند.در این میان، تعریف ارتباط میان ژن های مجازی و صفات مشخصه ی جمعی، که آنها را تولید می کنندکار دشواری است.
از کارهای دیگری که در برنامه ً الگوریتم های رشد ً می توان انجام داد، تعیین چگونگی پخش یک ژن در یک جمعیت در طول نسل های متمادی است که به طور خودکار توسط این برنامه ها اجرا می شوند.
مطالعه خصوصیت های عملکردی و فرمان این گونه نرم افزارها، برای خود رشته ای است کاملا مجزا از کاربرد تحقیقات بیولوژیکی که این شبیه سازی ایجاد می کند..
در این مقاله بر کاربردهایی که این تکنیک ها می توانند در کمک به طراحی معماری داشته باشند توجه میکنیم.
در این روش شبیه سازی های تکاملی به طوری جانشین طراحی می شوندکه هنرمندان به جای طراحی فرم به کمک نرم افزارها، روند تولید فرم را طراحی می کنند. ازآنجا که این نرم افزار به راحتی در دسترس همگان قرار دارد ممکن است کاربرها تصور کنند، که خلق فرم های جدید تبدیل به یک روش معمول خواهد شد اما باید خاطرنشان کرد که فضای طرح های ممکنی که الگوریتم در آن عمل می کند، باید به حد کافی غنی باشد تا منجربه فرم های استثنایی شود. اگر این تکنیک ها به عنوان یک “کمک طرح” باعث شود که فرم ها قابل حدس زدن باشند، این کار روشی کارآمد نخواهد بود.
تکامل مجازی تنها در صورتی امکانپذیر است که تصور تمام ترکیبات بالقوه ی آتی برای طراح غیر ممکن باشد وآنچه از این روند منتج می شود باید تکان دهنده بوده یا حداقل باعث شگفتی شود.
در کار ژیل دلوز، الگوریتم های رشد نقش قاطعی را در امر طراحی، به عنوان فضای جستجوگر و بارور،ایفا می کنند.دلوز این روش را اختراع نکرده است اما برای اولین بارمفهوم نوین تکوین فرم را با بهره گیری از آن پایه گذاری کرده است.
برای استفاده از الگوریتم های رشد ابتدا لازم است که این روش در یک رشته ی هنری خاص به کار رود تا مشکل ارائه ی محصول نهایی بر حسب پروسه هایی که ایجاد کرده است حل شود.سپس باید از چگونگی ارائه ی این پروسه، به عنوان یک سلسله از عملیات، آگاهی کافی کسب کنیم.این پروسه در واقع یک کد یا رشته ای از عملیات رایانه ای است که مواد و مصالح ژنتیکی موضوع طراحی را مشخص می سازد. این مسئله را می توان با استفاده از کمک طرح رایانه ای (CAD) ساده کرد. با دانستن این که ” یک مدل CAD از یک سری عملیات تشکیل شده است که حائز یک ساختار معمارانه است” قادر به انجام این کار خواهیم بود.
برای مثال یک ستون گرد با دستورات زیر ایجاد می شود:
۱- یک خط بکشید که نیمرخ ستون را تعریف کند.
۲- با دوران این خط حول یک محور خاص سطح ستون ایجاد می شود.
۳- با استفاده از تفریق بولی می توان جزئیاتی را در بدنه ستون ایجاد کرد.

برخی از نرم افزارها،این رشته عملیات را در خود به صورت ذخیره دارند و حتی ممکن است کد رایانه ای مربوطه را نیز در اختیار قرار دهند.در این حالت کد مورد نظر به عنوان DANمجازی ستون عمل خواهد کردو پروسه های مشابهی، هر یک از عناصر ساختاری یا تزیینی ساختمان را خواهند ساخت.
……………………………..

تعداد صفحات

90 اسلاید

حجم فایل

17 مگابایت

فرمت فایل

PPTX