پاورپوینت با عنوان معماری دوره پهلوی

پاورپوینت با عنوان معماری دوره پهلوی
فهرست مطالب این کتاب
 
آغاز دگرگونی و انتقال- سیاسی- اقتصادی
– فرهنگی- اجتماعی
– معماری
تاثیرات باستان‌شناسی
– باستان‌شناسی معاصر غرب
– باستان‌شناسی معاصر ایران
– شخصیت‌های علمی
– کنگره‌های هنر و باستان‌شناسی
– بازدیدهای رضاشاه
– انجمن آثار ملی
تاثیرات باستان‌گرایی
– تعریفی بر باستان‌گرایی
– دستاویزهای باستان‌گرایی
– دین اسلام
– آیین زرتشت
– فردوسی و شاهنامه
– باستان‌گرایی در معماری
تاثیرات نظامی‌گرایی
– تشکیلات جدید نظامی
– شخصیت رضاشاه
– بینش نظامی
– بینش معماری و عمرانی
– کادر نظامی در فعالیت‌های عمرانی و اجتماعی
– روحیه نظامی در معماری
– بناهای نظامی
– بناهای غیر نظامی

تاثیرات عملکردهای جدید
– عملکرد جدید، معماری جدید
– ماهیت عملکردها، قدیم و جدید
– بررسی تطبیقی
– نتایج مقایسه
– معماری، مهندسی و توسعه عمرانی
– معماری صنعتی
تاثیرات مدرن‌گرایی
– مدرنیته
– مدرنیته در ایران
– مکتب معماری مدرن
– زمینه‌های پذیرش معماری مدرن
– شکل‌گیری نهضت معماری مدرن
– میراث معماری مدرن
– عملکردگرایی
– تاریخ‌گریزی
– معماری مدرن در ایران
تاثیرات شهرسازی جدید
– میراث شهرسازی و آغاز دوره معاصر
– شهرسازی اروپا و میراث دوره قاجار
– شهرسازی نوین
– پایه‌های شکل‌گیری
– رشد شهرنشینی و تحولات شهری
– نقش شهرداری (بلدیه)
– ضوابط و آیین‌نامه‌ها – قوانین توسعه و احداث معابر

ویژگی‌های معماری دوره پهلوی اول
– عناصر معماری- شهری
– برون‌گرایی
– پلان
– ساخت، مواد و مصالح
– نما
– پنجره و بالکن
– تزیینات
– خیابان
– نمادهای جدید شهری
– تنوع سبک‌های معماری سنتی
– سبک معماری سنتی
– سبک معماری باستانی
– سبک مدرن مدرن
نتیجه‌گیری نهایی
– پدیده‌های علمی و تکنولوژیکی
– عوامل و پدیده‌های خارجی
– انگیزه‌های ملی- باستانی
– انگیزه‌های نوسازی و نوآوری
– عامل شخصیت‌ها
– معماری دولتی
– تحول اندیشه‌ها، تنوع سبک‌های معماری

شناخت معماری دوره بیست ساله پهلوی اول بدون اینکه پیشینه آن در دوره قاجاریه ریشه یابی گرددمیسرنیست.این شناخت بدون شرایط خاص سیاسی-
اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی ناقص خواهد بود.

سیاسی-اقتصادی:
درقرن گذشته جامعه در همه زمینه ها به شکلی سنتی به سرمی برد.جریان های فکری جدید که در اواخر
قاجار بروز کرده بود در حوزه های مختلف و از طریق سیاست – تجارت و مسافرت ایجاد شد.

فرهنگی-اجتماعی:
تفاوت شکل حکومت در آغاز و پایان حکومت قاجار و تاثیرات اولیه مدرن گرایی ویا تجربه پذیری نشان می دهد که گام های انتقال در ابتدا به آهستگی و درپایان شدت گرفت —-> همه ارزش های گذشته نفی و هر انچه که به تازگی مورد پذیرش قرار گرفته بود ارزشمند تلقی گردید.
معماری:  
در زمان قاجار معماری دولتی دچار انحطاط بی سابقه شد با اینکه شاهان قاجار با ساختن بازار تهران و چند دروازه و کوشک نسبت به دوره های گذشته-به استثنای صفویه- فعالیت خوبی داشتند اما بیشتر آن ها به خاطر بدی مصالح ساختمانی و عدم دقت کافی در استحکام بنا فرو ریخت.

تعداد صفحات

195 اسلاید

حجم فایل

18.8 مگابایت

فرمت فایل

PPTX