پاورپوینت با عنوان سیستم سازه ای بتن مسلح پیش ساخته با فناوری R-PC به همراه نگاهی به برج تجارت جهانی تبریز WTC

پاورپوینت با عنوان سیستم سازه ای بتن مسلح پیش ساخته با فناوری R-PC به همراه نگاهی به برج تجارت جهانی تبریز WTC

15,900 تومان

پاورپوینت درس روش پیشرفته ساخت با عنوان سیستم سازه ای بتن مسلح پیش ساخته با فناوری R-PC به همراه نگاهی به برج تجارت جهانی تبریز WTC

پاورپوینت درس روش پیشرفته ساخت با عنوان سیستم سازه ای بتن مسلح پیش ساخته با فناوری R-PC به همراه نگاهی به برج تجارت جهانی تبریز WTC

فرمت فایل

PPTX

تعداد