مقاله با عنوان جامعه شناسی

معاون سلامت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى اعلام کرد

اجراى برنامه جامع درمان اعتیاد درکشور

گروه اجتماعى- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در نظر دارد با اجراى برنامه جامع درمان اعتیاد، علاوه بر کاهش آسیب، میزان جمعیت تحت پوشش برنامه هاى درمانى اعتیاد را از ۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش دهد.
به گزارش خبرنگار «ایران» دیروز، نخستین جلسه شوراى عالى مرکز تحقیقات اعتیاد برگزار شد تا به گفته دکتر سیدمؤید علویان، معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى،

نیازها، مطرح و انتظارات نظام سلامت ووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى از اجراى این برنامه ها بررسى شود.
دکتر علویان، پس از برگزارى این جلسه، در گفت وگو با خبرنگار «ایران» گفت: «موضوع مقابله با اعتیاد را نمى توان در یک دستگاه خلاصه کرد. براى موفقیت در این امر، نیاز به استفاده از تمام ظرفیت هاى علمى و دستگاه هاى ذیربط داریم.»
به گفته او هماهنگى هاى لازم و

است. همچنین مرکز ملى مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکى تهران، به عنوان محور براى کمک به سیاستگذارى در این زمینه در نظر گرفته شده است.
دکتر علویان با اعلام اینکه در وزارت بهداشت، برنامه جامع درمان اعتیاد با هدف کاهش آسیب و تقویت و افزایش پوشش از ۵ درصد به ۵۰ درصد در دست اجراست، گفت: «براى برخورد قوى تر با اعتیاد، باید برنامه ها قوت بیشترى بگیرند.»
< میزان شیوع HIV بین معتادان تزریقى: ۲۵ درصد
پیش از برگزارى این نشست، دکتر محمدعمران رزاقى، رئیس مرکز ملى مطالعات اعتیاد گفت: «براساس تحقیقات انجام شده ۵میلیون نفر در کشور سابقه یک بار مصرف مواد را داشته اند و در حال حاضر ۲ میلیون نفر به مواد وابسته اند که از این تعداد ۴۰۰ هزار نفر وابسته به هروئین هستند.»
به گفته او، نسبت معتادان مرد به معتادان زن……………….

تعداد صفحات

35

حجم فایل

33 کیلو بایت

فرمت فایل

قابل ویرایش word