مقاله با عنوان بررسی میزان رفتار ناسازگارانه و اختلال رفتاری

بررسی میزان رفتار ناسازگارانه و اختلال رفتاری (عدم اعتماد به نفس در بین دانش اموزان دختر و پسر مقطع دبستان ( غیر انتفاعی و عادی )

 

فصل اول

مقدمه

طرح مساله

اهمیت پژوهشی

هدف پژوهشی

فرضیه  تحقیق

تعریف عملیاتی

 

فصل دوم

ادبیات (مروری بر نظریات )

تاریخچه مفاهیم رفتار انطباقی (سازشی)

نعریف رفتار سازشی و ناسازگارانه

تعریف کودکان و نوجوانان ناسازگار

طبقه بندی و بررسی ویژگیهای مشکلات رفتاری

طبقه بندی کودکان و نوجوانان ناسازگار

عوامل موثر در پیدایش اختلالات روانی و ناسازگاری در کودکان

دیدگاههای سبب شناسی مشکلات رفتاری

علل مشکلات رفتاری

اختلاف یادگیری در کودکان

ناسازگاری کودکانی و نوجوانان بر حسب سن

چه رابطه ای بین اختلالهای رفتاری اولیه و مشکلات بعدی وجود دارد ( همه گیر شناسی)

عوامل روانی و اجتماعی ناسازگاری در کودکان

شناسایی و دخالت اولیه کودکان ناسازگار

چگونه به پرورش اعتماد به نفس در فرزندانمان کمک کنیم

آموزش درمانی

 

فصل سوم

روش تحقیق

ابزار اندازه گیری متغیرها

اعتبار تست مقیاس واینلند

روش اجرا

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه نتایج

 

فصل پنجم

بحث در نتایج

محدودیت ها و پیشنهادات

منابع و مآخذ

ضمائم

 

 

 

 

چکیده پژوهش

این پژوهش به منظور بررسی میزان رفتار ناسازگارانه  و اختلال رفتاری (عدم اعتماد به نفس ) در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبستان ( غیر انتفاعی و عادی) صورت گرفته است. فرضیه تحقیق تفاوت قابل ملاحظه ای در میزان رفتار ناسازگارانه و اختلال رفتاری ( عدم اعتماد به نفس) در بین دختران و پسران در نظر می گرفت. بر مبنای این نگرش مطالعاتی در زمینه ادبیات رفتار سارشی و ناسازگارانه ( انطباقی و غیر انطباقی ) طبقه بندی، سبب شناسی و آموزش درمانی آن صورت گرفت، سپس کار نمونه گیری از بین جامعه دانش آموزان دختر و پسر در مقطع دبستان که غیر انتفاعی و عادی بوده اند شروع شد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش ۱۷۵ دانش اموز دختر و ۱۷۵ دانش آموز پسر که به صورت تصادفی از بین دانش آموزان ۴ دبستان غیر انتفاعی و عادی در شهر تهران انتخاب شدند.

ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون مقیاس واینلند فرم اعتماد به نفس بود و روش آماری که جهت تجزیه و تحلیل داده ها بکار گرفته شد آزمون”T”  و آزمون  “F” برای گروههای مستقل. یافته های پژوهش نشان داد میانگین نمرات رفتار ناسازگارانه دختران نسبت به پسران کمتر است. بنابراین رفتار ناسازگارانه در پسران بیشتر دیده می شود و اعتماد به نفس آنها نیز کمتر است.

 

 

فصل اول

 

مساله

مقدمه

اهمیت پژوهشی

هدف پژوهشی

فرضیه تحقیق

تعربف عملیاتی متغیرها

 

 

 

 

مقدمه

به طور مطلق بسیاری از رفتارهای گوناگون را می توان رفتار انطباقی نام نهاد

هبر (۱۹۷۱) ان را توانائی سازگاری فرد با خواسها و تقاضای محیط خود می داند.

بنابر نظر هیرا (۱۹۷۹) رفتار سازگارانه میزان کارامدی و توانایی فرد برای سازگاری با خواستهای طبیعی و اجتماعی پیرامون خود است . رفتار انطباقی یعنی انجام و اجرای کارها و فعالیتهای که در زندگی روزمره برای رسیدن به بسندگیهای شخصی و اجتماعی لازم است . در این توصیف به طور کلی سه اصل نهفته است . یکی اینکه رفتار سازگارانه در بیشتر افراد در ارتباط با (سن )است یعنی همگام با رشد افزایش سن فرد رفتارهای او متنوعتر ئ پیچیدهتر میشوند مثلا برای کودکان در سنین پائینتر کارهایی نظیر لباس پوشیدن و به تنهائی با اسباب بازی مشغول بودن اهمیت دارد در حالیکه برای بزرگترها استفاده از پول و یا انتخاب یک شغل مهم و لازم است . دیگر اینکه رفتار انتباقی به انتظاراتی که ما از دیگران داریم و یا معیارها و استانداردهایی که می خواهیم دیگران از نظر رفتاری داشته باشند تعریف شده است ، بسندگی رفتارهای سازگارانه یک فرد از راه چگونگی زندگی ، آموخته ها ،کار و تعاملی که با افراد دیگر دارد، مورد قضاوت قرار میگیرد .

سوم اینکه رفتار بانطباقی به اجرای عادی و شاخص رفتار و نه فقط توانایی آن تعریف می شود . بدین معنی که گر چه داشتن توانایی برای انجام کاری است اما کافی نیست و باید این توانایی به هنگام لزوم به منصه ظهور برسد.

بنابراین چنانچه شخص توانایی برای انجام و رعایت مثلا اصول سلامتی و ایمنی و یا بیان کلامی داشته باشد ولی انها را به طور معمولی و دائمی انجام ندهد و یا به ندرت از این قواعد پیروی کند ، رفتار انطباقی او به عنوان یک رفتار ناپسنده تلقی می گردد .(اسپرو ، بلاوسیس چتی ۱۹۸۵)

رفتار ناسازگارانه در مقابل عوامل نامطلوب محیط ظاهر میشوند و میتوان گفت عکس العمل یا پاسخی است که کودکان به شرایط نا مطلوب خانوادگی یا اجتماعی نشان میدهد . هرگاه فشار عوامل نامساعد بیش از توانایی و مقاومت یا قدرت سازگاری کودک باشد در او واکنشهای غیر عادی ایجاد کرده و باعث بحرانهای عاطفی حاد ولی گذرا و ناپایدار می شود در اکثر موارد چون عوامل نامطلوب مدت زیادی باقی نمی مانند کودک خود به خود به تدریج تعدیل شده و به رفتار عادی بر می گردد ولی اگر این عوامل پا بر جا باشند کم کم واکنشهای غیر عادی کودک شدت یافته و به صورت ناسازگار شدید بروز میکند .(میلاتی فر، ۱۳۷۰)

از ان جا که اختلال رفتار ، غالبا غیر عادی ، عجیب یا ازار دهنده است ، توجه ها را به خود جلب می کند ، امکان دارد واکنش ما نسبت به اختلال رفتار با تاثر ، خشم ،آشفتگی ، تنفر و اکراه ، ترس یا سردرگمی همراه باشد. همچنین امکان دارد در صدد تغییر آن بر آییم ، زیرا انطتاق ان بر اساس زندگی اجتماعی آسان نیست ، اما ترای فهمیدن و چاره کردن مسائل کودکی باید ریشه های ان را در تفاوتهای میان ناراحتیهای رفتاری و تواناییهای بالقوه هر کودک نیز جستجو کرد .

محور اصلی آنچه که ما را نسبت به اختلال رفتار نگران می کند و بر می انگیزد ریشه ها و تداوم ان است .

چرا کودکی بیش از اندازه شرمگین، پرخاشگر و ترسو است ؟

چرا برخی از نوجوانان در رشد الگوهای عادی خوردن و خوابیدن مشکل ندارند و به اقتضای جنسیتیشان رفتار نمی کنند ؟……………..

تعداد صفحات

55

حجم فایل

70 کیلوبایت

فرمت فایل

قابل ویرایش word