مقاله با عنوان اینترنت و آسیب های اجتماعی

ویژه نامه اینترنت و آسیب های اجتماعی

چکیده مقالات خواندنی “فصلنامه  مطالعات فرهنگی و ارتباطات”  مربوط به شماره بهار و تابستان ۱۳۸۴ را که “ویژه اینترنت و آسیب های اجتماعی” است به نقل از  Magiranدر زیر آمده است. مدیر مسوول این نشریه آقای دکتر تقی آزاد ارمکی و سردبیر آن آقای دکتر مسعود کوثری است.

 

تحلیل جامعه شناختی رابطه اینترنت و اعتیاد به مواد مخدر
سیدحسن حسینی   ص ۱
مطلبی که در پی می آید با هدف ارائه یک دسته مفروضات نظری پیرامون وجود رابطه احتمالی میان اینترنت و اعتیاد به مواد مخدر است . اینکه ویژگی ها و توانمندی های اینترنت تا چه میزان ابتلا به مواد مخدر را در پی دارد و یا برعکس تا چه میزان می تواند در پیشگیری یا کاهش ابتلا به مواد مخدر را در پی دارد و یا برعکس تا چه میزان می تواند در پیشگیری یا کاهش ابتلا به مواد مخدر موثر باشد ؟ اینکه آیا محتوای درونی اینترنت در این امر موثر است و یا تاثیراتی که این ابزار دیجیتالی ویژه از حیث سخت افزاری می توان در ساختار زندگی روزمره کاربر بگذارد عامل اصلی در این ارتباط است ؟ اینها سوالاتی است که ما بدون اینکه وارد تحقیقی میدانی شده باشیم ، …

 

 *پیشنهاد برای کمک به حل مساله اعتیاد به مواد مخدر با اتکا بر شبکه ارتباطات کامپیوتر واسط
بهزاد دوران   ص ۱۹
در این مقاله ابتدا کارکرد حمایتی پیوندهای قوی و ضعیف اجتماعی در قبال انواع فشارهای روانی – اجتماعی از دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی مطرح می شود و سپس رابطه آن با اعتیاد به مواد مخدر ( و پاک شدن و به ویژه پاک مانده فرد معتاد ) مورد بررسی قرار می گیرد . آنگاه ضمن مقایسه شبکه تعامل های رو در روی اجتماعی با شبکه ارتباطات کامپیوتر واسط ، مزایای پیدایی و گسترش شبکه اخیر برای برخورداری مطلوب و مناسب از خدمات حمایتی شبکه روابط اجتماعی در پیوند زدن افراد ورای محدودیت ها و موانع معمول زمانی ، مکانی و فضایی ، نه تنها به عنوان عامل مکمل بلکه به عنوان عامل موجده برشمرده می شود …

 

قماربازی اینترنتی
علیرضا دهقان   ص ۴۵
این مقاله درباره قماربازی اینترنتی است . قماربازی اینترنتی هر نوع فعالیتی است که از طریق اینترنت صورت می گیرد و شامل نوعی شرکت در قرعه ، شرط بندی یا انجام فعالیتی مبتنی بر بخت و اقبال با هدف رسیدن به پول ، جایزه ، یا نوعی امتیاز است . طبق نتایج این مقاله قماربازی اینترنتی می تواند مشکلاتی مثل اتلاف وقت و هزینه ، کم کاری و کاهش تولید ، و سهولت پول شویی رادر پی داشته باشد…

 

* مسائل اجتماعی زنان در اینترنت
اعظم راودراد   ص ۷۳
در این مقاله به مقایسه جهان واقعی و جهان مجازی می پردازیم و مسائل اجتماعی زنان را در جامعه مجازی ، با تأکید بر اینترنت مورد بررسی قرار می دهیم . از میان مسائل اجتماعی زنان نیز به طور خاص به بررسی مشکلات امنیتی زنان در مواجهه با اینترنت می پردازیم . اگر چه این موضوع ممکن است هنوز در ایران خیلی مسأله مهمی به حساب نی…………….

تعداد صفحات

10

حجم فایل

33 کیلو بایت

فرمت فایل

قابل ویرایش word