مقاله با عنوان ایمنی راه

مقدمه

به هنگام طراحی یک جاده و متعلقات آن طراحان باید با بکارگیری ضوابط طرح هندسی راه و در نظر گرفتن کلیه شرایط احتمال خارج شدن اشتباهی وسایل نقلیه از مسیر اصلی را به حد اقل برساننداماباید دانست که حتی با بکارگیری عالیترین استانداردها هم نمی توان به طور کامل از خارج شدن سهوی وسایل نقلیه جلوگیری کرد . رانندگان وسایل نقلیه به دلایل مختلف از جمله حواس پرتی ،خواب آلوده بودن ،بی توجهی به جلو ، استفاده از مشروبات الکلی

(اشتباهات انسانی) ، عوامل طبیعی نا بسامانی طرح هندسی راه و عیوب و نواقص وسیله نقلیه ، کنترل وسایل خود را از دست می دهند و وسیله نقلیه آنها از مسیر اصلی منحرف می شود .

یک راه ایمن شامل محدوده ای ایمن و عاری از اشیاء و نقاط خطر ناک برای عبور راه بر اساس سرعت ، حجم عبور و شرایط هندسی محل می باشد که برای دستیابی به این امر ، ایجاد یک محدوده حفاظت شده ایمن با توجه به ضوابط و معیارهای استاندارد ایمنی در کنار راه و مسیر اصلی

تا وسیله نقلیه منحرف شده از مسیر اصلی ، بتواند در محدوده ای با امنیت مناسب متوقف شود ویا به مسیر اصلی باز گردد .

سیستم های ایمنی ترافیک جاده ها در اصل جهت جلو گیری از تصادفات شدید زنجیره ای ، جلو گیری از عبور وسایل نقلیه از حفاظ های میانی و سرعت گیری از وسایل نقلیه منحرف شده و جهت دهی دوباره به آنها طراحی

حفاظها

جهت کاهش شدت تصادفات وسایل نقلیه منحرف شده از مسیر اصلی بکار گرفته می شوند ، بدین  صورت که وسیله نقلیه انحرافی را از شیبهای تند کنار جاده یا موانع ثابت  دور  کرده  و  انرژی  جنبشی آنرا زایل می کنند . به هر جهت این امر زمانی مفید  است که برخورد با حفاظ از برخورد با موانع  ثابت  کنار جاده یا پرت شدن از شیب موجود ، خطر کمتری در بر داشته باشد . بنابرین حفاظهای ایمنی  را تنها زمانی باید نصب کرد که از افزایش ایمنی اطمینان داشته باشیم .

ضربه گیر یا زایل کننده انرژی تصادم

وسیله محافظی است که مانع از بر خورد مستقیم وسیله نقلیه منحرف شده با اجسام سخت و موانع جاده ای می گردد . این ویژگی با کم کردن تدریجی سرعت خودرو و کاهش انرژی جنبشی آن و گاهی اوقات با تغییردادن جهت خودروی منحرف شده از امتدادی که منجر به تصادم با مانع می شود و تبدیل آن به یک توقف ایمن ، بدست می آید . برای اجسام سختی که جای ثابتی در مسیر دارند (همچون

و …) که نمی توان با استفاده از حفاظ های ایمنی از برخورد وسایل نقلیه با آنها جلوگیری کرد، میتوان از ضربه گیرها ، استفاده نمود.

موانع کنار راه

اشیای بسیاری در کنار راه قرار دارند که میتوانند سبب بروز خطر شوند . بعضی از آنها همچون درختان موانعی طبیعی هستند و مابقی تجهیزاتی هستند که توسط نهادهای مختلف در کنارراه قرار داده شده اند . از جمله موانع خطر آفرین برای وسایل نقلیه در کنار راه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱- ستون های برق : معمولا˝ شبکه های انتقال برق به موازات مسیرهای حمل ونقل جاده ای قرار دارند و پایه های آنها اغلب کاملا˝ صلب طراحی شده اند . این دسته از پایه ها مانع خطرناک محسوب شده و باید ازقرار گیری آنها در محدود بازیابی ممانعت به عمل آورد .

۲- پایه های تابلوها و علا ئم راهنمایی : گاهی اوقات تابلوها به گونه ای نصب شده اند که پایه آنها کاملا˝در محدوده بازیابی واقع شده است …………….

تعداد صفحات

75

حجم فایل

2.776 کیلوبایت

فرمت فایل

قابل ویرایش word