مقاله با عنوان ایجاد نقشه هوایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول

چراGIS ؟…………………………………………………………………………………………………… ۱

GIS چیست ؟……………………………………………………………………………………………… ۴

تاریخچه ایجاد GIS……………………………………………………………………………………… 5

چرا از GIS استفاده می‌کنیم؟………………………………………………………………………… ۷

عناصر اصلی تشکیل دهنده سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی ……………………………. ۹

فرآیند تحلیل اطلاعات در سیستم اطلاعات جغرافیایی ……………………………………. ۱۰

اهداف یک سیستم اطلاعات جغرافیایی ……………………………………………………….. ۱۲

داده‌ها و اطلاعات ……………………………………………………………………………………. ۱۴

انواع داده‌ها ……………………………………………………………………………………………. ۱۵

مدل رستری ……………………………………………………………………………………………. ۱۶

مدل برداری …………………………………………………………………………………………… ۱۸

داده‌های توصیفی …………………………………………………………………………………….. ۲۱

فصل دوم : مولفه‌های GIS

مولفه‌های GIS…………………………………………………………………………………………. 24

ورودی GIS…………………………………………………………………………………………….. 25

مدیریت GIS…………………………………………………………………………………………….. 28

تحلیل GIS……………………………………………………………………………………………….. 29

خروجی GIS……………………………………………………………………………………………. 30

کلبه GIS………………………………………………………………………………………………….. 31

 فصل سوم : قابلیت‌های GIS

قابلیت‌های GIS…………………………………………………………………………………………. 33

پیوند اطلاعات حاصل از منابع مختلف ……………………………………………………….. ۳۳

ادغام داده‌ها ……………………………………………………………………………………………. ۳۴

تبدیل هندسی …………………………………………………………………………………………. ۳۵

سیستم تصویری و ثبت …………………………………………………………………………… ۳۷

تبدیل ساختار داده‌ها ……………………………………………………………………………….. ۳۸

بازیابی اطلاعات ………………………………………………………………………………………. ۴۰

فصل چهارم : علوم مرتبط با GIS

علوم رایانه‌ای ………………………………………………………………………………………….. ۴۲

فصل پنجم : کاربردهای GIS

کاربردهای GIS ……………………………………………………………………………………… 44

مراحل انجام کار ……………………………………………………………………………………… ۴۸

 

چرا GIS ؟

نخستین پرسشی که ممکن است برای هر فرد در مواجهه با GIS مطرح شود این سوال است که چرا از GIS استفاده می کنیم؟ در پاسخ باید GIS مجموعه ای است از امکانات و قابلیت های ویرایشی و بروزرسانی سریع داده ها که روش های سنتی فقد آن هستند. اگر محاسبه مسیر دو شهر را بر روی نقشه خطی، یک کارکرد ساده GIS بنامیم، باید اعتراف کنیم که انجام محاسبات سریع، هم زمان و پیچیده پارامترهای مختلف، مدل سازی و نمایش الگوهای مکانی (محاسبه تراکم نسبی جمعیت دو شهر ، مقایسه میزان فضای سبز شهری، تعداد بیمارستان ها و مدارس، ویژگی های محیطی مانند درجه حرارت، ارتفاع و شیب و پیش بینی وضعیت زیست محیطی شهرها) بر پایه نقشه های مزبور دشوار است و روش های سنتی موجود به دلیل حج زیاد داده ها و نیازمندی ها، قادر به تأمین همه اهداف نیستند. لازم به یادآوری است که افزایش توانمندی بشر، از یک سو بر تعداد گزینه ها و راهکارها افزوده و از سوی دیگر نیازمندی ها را فزونی بخشیده و بهره گیری از ابزار و شیوه های نوین و کارآمد را اجتناب ناپذیر ساخته است. GIS بر خلاف روش های سنتی، داده های جمع آوری شده را به شکل رقومی ذخیره می سازد و با استفاده از روش های متنوع، داده های حاصل از منافع متفاوت (نقشه های موجود، داده های مربوط به عملیات پیمایش زمینی، داده های فتوگرامتری، سنجش از دور و …) را ترکیب می نماید. سرعت پردازش داده ها در محیط GIS به دلیل استفاده از قابلیت های رایانه افزایش می یابد و تحلیل های بی شماری که نمی توان آن را با روش های دیگر انجام داد، ممکن می شود.

مهم ترین قابلیت GIS را باید امکان انجام تحلیل های پیچیده داده های مکانی و غیر مکانی دانست . داده های مکانی مانند موقعیت زمینی یک مجتمع مسکونی با داده های توصیفی آن (شامل تعداد خانوار ها و مشاغل آنها، ابعاد هر کدام از واحدهای مسکونی، تعداد اتاق هر واحد، زمان ساخت و … ) در محیط GIS ترکیب و بطور همزمان تحلیل و نمایش می یابد. GIS کاربر را قادر به نمایش و تحلیل نقشه و داده های جدولی بطور همزمان می کند و از طریق یکی از آنها، دیگری را بازیابی می نمایند (شکل ۱-۱). همچنین می تواند به کمک توابع تحلیلی خود اطلاعات بی شماری را از داده های موجود استخراج کند و به مدل سازی و پیش بینی بپردازد. انعطاف پذیری را باید مشخصه دیگر GIS برشمرد. امکان تبدیل سریع نقشه ها، تبدیل و انتقال داده ها به قالب های مختلف، تهیه گزارش به اشکال متعدد در ردیف آن دسته از قابلیت های GIS قرار می گیرند که در گذشته به عنوان مسائلی لاینحل مطرح بودند.

 

 

 

شکل ۱-۱- یک سیستم GIS قابلیت ذخیره سازی، پیوند، تحلیل و نمایش همزمان نقشه و جدول داده ها را داراست. در این شکل نقشه کشور ایران با داده های جمعیت برآورد شده در سال ۲۰۰۰ میلادی و امید به زندگی آن مرتبط شده است. جدول علاوه بر جمعیت، مساحت و محیط کشور را نیز نشان می دهد. این سیستم، امکان بازیابی و نمایش نقشه هر کشوری را با استفاده از داده های جدولی مانند نام یا کد کشور مربوطه و همچنین امکان بازیابی داده های جدولی آن کشور را از طریق نقشه مربوطه دارد.

 

GIS چیست؟

جی آی اس (GIS) یک سیستم الکترونیک برای کسب اطلاعات جغرافیایی است.

جی آی اس سیستمی است که با بهره‌گیری از آن، کلیه اطلاعات جمع‌آوری شده به صورت لایه لایه تهیه شده و پس از تفیک و کنترل داده‌ها کلیه اطلاعات توصیفی و مکانی مورد نیاز وارد سیستم می‌شود.

بدین وسیله علاوه بر دسترسی صحیح و سریع به داده‌های موردنیاز در یک حجم وسیع، امکان ارائه و به تصویرکشیدن اط………….

تعداد صفحات

53

حجم فایل

6.356کیلوبایت

فرمت فایل

قابل ویرایش word