سمینار با عنوان بررسی مدلهای هایبرید HMM/ANN, Fuzzy HMM در بازشناسی گفتار اتوماتیک ASR

سمینار با عنوان بررسی مدلهای هایبرید HMM/ANN, Fuzzy HMM در بازشناسی گفتار اتوماتیک ASR

5,900 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق با عنوان بررسی مدلهای هایبرید HMM/ANN, Fuzzy HMM در بازشناسی گفتار اتوماتیک ASR

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق با عنوان بررسی مدلهای هایبرید HMM/ANN, Fuzzy HMM در بازشناسی گفتار اتوماتیک ASR

تعداد صفحات

82

حجم فایل

1.2 مگابایت

فرمت فایل

PDF

سال دفاع

1388