سمینار با عنوان بررسی اولیه ژیوشیمیایی کانسارهای معدنی در منطقه اکتشافی ناحیه چادگان در استان اصفهان

سمینار با عنوان بررسی اولیه ژیوشیمیایی کانسارهای معدنی در منطقه اکتشافی ناحیه چادگان در استان اصفهان

9,900 تومان

سمینار با عنوان بررسی اولیه ژیوشیمیایی کانسارهای معدنی در منطقه اکتشافی ناحیه چادگان در استان اصفهان

سمینار با عنوان بررسی اولیه ژیوشیمیایی کانسارهای معدنی در منطقه اکتشافی ناحیه چادگان در استان اصفهان

تعداد صفحات

84

حجم فایل

14.5 مگابایت

فرمت فایل

PDF