چکیده :

سیستان پهنداشت آرمیده در بستری خشک سالهاست که از برکت رودخانه هیرمند وهامونهای موجود که از کوههای هندوکش در افغانستان سرچشمه می گیرند سیر آب می شود .

در این پایان نامه با مطالعه به روی رسوبات این رودخانه که سبب بالا آمدن کف رودخانه وکاهش حق آبه ایران شده است ، سعی گردیده تا با بررسی فرمولها ومدلهای مختلف رسوب وانتخاب وکار به روی یک مدل خاص(Hec-6) تغییرات بستر رودخانه را پیش بینی کنیم تا در نتیجه بتوان در اثر وجود اطلاعات بستر راهکارهای علمی تری برا ی کنترل این رسوبات ارئه دهند.

در این پایان نامه ابتدا بررسی تئوریک رسوب وبرخی اصطلاحات مربوط به این علم پرداخته شده است و سپس با تعریفی از منطقه واطلاعات موجود درمنطقه و نیز اطلاعات به دست آمده ،‌رودخانه سیستان ومنطقه مورد نظر بطور اجمالی شناسانده شده است . در دنباله مدلها وفرمولهای مختلف رسوب را مورد بررسی قرار داده ومدل (Hec-6) به عنوان مدل قابل استفاده انتخاب شده است . سپس با اجرای این مدل یک بعدی ماندگار(با استفاده از مقاطع سا ل۱۳۷۰ وپیش بینی این مقاطع برای ۸ سال بعد و مقایسه آنها با مقاطع سال ۱۳۷۸ فرمول توفالتی بعنوان فرمولی که نزدیک ترین جواب را با نقشه های سال ۱۳۷۸ داشت انتخاب گردید .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده

فصل اول – کلیات

(۱-۱) مقدمه                                                                                        ۲

(۲-۱) انواع رسوبات                                                                                      ۲

(۳-۱) اصطلاحات بکار رفته                                                                             ۲

(۴-۱) انواع رژم جریان                                                                                 ۵

(۵-۱) فرم بستر                                                                                         ۶

(۶-۱)- رژیم جریان                                                                                      ۶

(۷-۱) پیش بینی فرم                                                                                     ۷

(۸-۱) معادله مانینگ                                                                                   ۷

فصل دوم : آستانه حرکت

(۲-۱) مقدمه                                                                                               ۱۳

(۲-۲) روابط موجود                                                                                      ۱۳

(۳-۲) محاسبات برای رودخانه سیستان                                                                ۲۱

فصل سوم : روابط محاسبه میزان رسوبات

(۱-۳) منحنی دانه بندی                                                                                  ۲۵

(۲-۳) روشهای محاسبه میزان رسوب                                                                 ۲۸

 

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل چهارم : ریخت شناسی رودخانه سیستان

(۱-۴) مقدمه                                                                                              ۵۳

(۲-۴) موقعیت منطقه                                                                                   ۵۳

(۳-۴) رودخانه سیستان                                                                                 ۵۳

(۴-۴) مشخصات رسوب رود سیستان                                                                 ۵۴

(۵-۴) رسوبات هیرمند                                                                                 ۵۴

(۶-۴) ایستگاه رسوب سنجی رود سیستان و آمار رسوبات معلق                                   ۵۴

(۷-۴) بار معلق در عمق نمونه برداری نشده                                                         ۵۷

(۸-۴)بار رسوبات معلق                                                                                 ۵۹

فصل پنجم : بررسی مدلهای محاسبه رسوب

(۱-۵) مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام شده                                                    ۶۱

(۲-۵) مدل ریاضی                                                                                      ۶۲

(۳-۵) مدلهای ریاضی مورد استفاده در مهندسی رودخانه                                           ۶۳

(۴-۵) برخی از مدلهای ریاضی یک بعدی                                                            ۶۵

(۵-۵) مقایسه مدلها ریاضی و انتخاب مدل مناسب                                                  ۷۳

(۶-۵) معرفی کامل مدل Hec – 6                                                               ۷۴

(۷-۵) روابط انتقال رسوبت استفاده شده در مدل ریاضی hec-6                                       ۷۶

(۸-۵) اطلاعات ورودی                                                                                 ۷۷

(۹-۵) لایروبی                                                                                          ۸۳

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل ششم : نتایج بدست آمده

(۶-۱) اطلاعات ورودی                                                                                ۸۴

(۲-۶) کالیبراسیون                                                                                      ۸۷

(۳-۶) هیدروگراف                                                                                      ۹۰

(۴-۶) تحلیل روند رسوبگذاری جریان در طول سال آبی میانگین                                 ۹۷

فصل هفتم مخازن چاه نیمه

(۱-۷) دریاچه های چاه نیمه                                                                           ۹۹

(۲-۷) بررسی وضعیت فعلی و آتی دریاچه های چاه نیمه                                          ۱۰۰

(۳-۷) بررسی روشهای متداول تجربی برای محاسبه رسوبات                                     ۱۰۷

(۴-۷) استفاده از روش P.S.I.A.C                                                              ۱۱۰

(۵-۷) روش   Alkadhimi                                                                    ۱۱۱

(۷-۶) تعیین مقدار رسوب در محل مخازن چاه نیمه                                                 ۱۱۹

ضمائم

پیوست

منابع

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه کامل کارشناسی ارشد بررسی و مقایسه مدلهای رسوبی و انتخاب یک مدل ریاضی برای روخانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *