حراج!

فهرست

مقدمه. ۵

فصل اول مطالعات.. ۶

مشخصات اقلیمی کرج. ۷

گفتار۱ـ تعادل حرارتی بین انسان و محیط پیرامون. ۸

گفتار ۲ـ تأثیر عوامل اقلیمی بر منطقه آسایش.. ۸

بخش ۱: تابش آفتاب(۱) ۹

بخش ۲: دمای هوا(۱) ۹

بخش ۳:رطوبت هوا(۱) ۱۰

بخش ۴ ـ باد (۱) ۱۰

بخش ۵: بارندگی(۱) ۱۱

گفتار ۳ـ تقسیم‌بندی اقلیمی ایران ۱۲

گفتار ۴ـ خصوصیات اقلیم کرج. ۱۳

گفتار۵ـ تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری. ۱۴

گفتار۶ـ ویژگیهای معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب.. ۱۴

گفتار۷ـ فرم ساختمان در رابطه با اقلیم. ۱۵

گفتار۸ ـ  فرم ساختمان در اقلیم معتدل و مرطوب.. ۱۶

گفتار ۹ـ  انتخاب جهت استقرار ساختمان. ۱۶

گفتار ۱۰ـ تهویه مورد نیاز و اقلیم. ۱۷

گفتار ۱۱ـ نیاز به تهویه ساختمان در اقلیم معتدل و مرطوب.. ۱۷

جدول مشخصات اقلیمی کرج. ۱۹

تاریخچه. ۱۹

گفتار ۱ـ علل پیدایش بورس اوراق بهادار. ۲۰

گفتار ۲ـ تاریخچه بورس.. ۲۰

بورس در ایران(۱) ۲۱

گفتار۳ ـ بورس اوراق بهادار. ۲۲

گفتار ۴ـ اهمیت بورس اوراق بهادار در اقتصاد ملی. ۲۵

گفتار ۵ ـ  بورس اوراق بهادار تهران. ۲۶

گفتار۶ ـ بورس کالا. ۲۹

گفتار ۷ـ ضرورت احداث ساختمان بورس اوراق بهادار تهران. ۳۰

استانداردهای خاص و بررسی برخی فضاها و در طراحی ساختمانهای بورس.. ۳۲

طراحی سالن‌های کنفرانس.. ۳۲

سالن‌ها ۳۲

جدول  فاصله صندلی‌ها از راهرو. ۳۸

بالکن‌ها ۳۹

صندلی‌های کنتینانتال. ۳۹

صحنه. ۳۹

پیش صحنه. ۳۹

طراحی گالری. ۴۲

ورودی‌ها ۴۶

کتابخانه. ۴۸

برنامه فیزیکی طرح. ۶۱

سالن کنفرانس و همایش.. ۶۱

سالن کنفرانس و همایش عمومی. ۶۲

کتابخانه تخصصی. ۶۳

معاونت مالی و اداری. ۶۴

بخش معاونت فنی ومطالعات اقتصادی. ۶۵

قسمت مدیریت بررسیها و مطالعات اقتصادی. ۶۶

قسمت امور ارزیابی سهام. ۶۷

بخش مدیریت بازرسی و امور کارگذاری. ۶۷

بخش مدیریت روابط و اموربین الملل. ۶۸

بخش امورحقوقی و دبیرخانه هیأت داوری بورس.. ۶۸

بخش مدیریت نظارت بر بازار. ۶۹

معر فی و تحلیل نمونه‌‌هایی از ساختمان بورس در دنیا ۷۰

گفتار ۱ـ بازار بورس و مرکز ارتباطات شهر برلین ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵٫ ۷۰

گفتار ۲ـ ساختمان بورس آمستردام. ۸۱

مطالعات فرهنگی استان البرز و شهرستان کرج. ۹۵

زبان ، گویش و فرهنگ کرج. ۹۵

پیشینه تاریخی کرج. ۹۵

اقوام و زبان. ۹۶

موقعیت اجتماعی و اقتصادی. ۹۶

جمعیت و آمار و ارقام شهرها  و روستاهای استان البرز. ۹۷

آمار استان البرز. ۹۹

مراکز صنعتی استان البرز. ۹۹

فصل دوم برنامه ریزی طرح. ۱۰۱

 برنامه معماری طرح. ۱۰۲

اسامی ریز فضاها و مساحت  آنها ۱۰۲

مبانی نظری طرح. ۱۰۷

مبانی نظری معماری. ۱۰۷

اهداف.. ۱۱۱

فصل سوم اسکیس ها و آلترناتیوها ۱۱۲

اسکیسهای اولیه طرح. ۱۱۳

اسکیس نهایی طرح. ۱۱۵

آلترناتیو ها ۱۱۶

آلترناتیوهای   ۳D نهایی. ۱۱۷

فصل چهارم تکنولوژی طرح. ۱۱۸

استفاده از دیوارهای AAC. 119

آشنایی با چسب  AAC: 120

استفاده از سقفهای متال دک.. ۱۲۰

مقایسه سقف متال دک (عرشه فولادی ) با سقف کامپوزیت.. ۱۲۲

استفاده از سیستم اطفاء حریق  اتاق سرور(server room ) 125

استفاده از شیشه‌های هوشمند ( آفتابگیر ) ۱۲۸

ویژگی های کلی سامانه هوشمند اخبار و اطلاع رسانی. ۱۳۰

فصل پنجم ارائه طرح. ۱۳۲

چکیده :

بالطبع تلاش برای دستیابی به مدارک و مطالب مفید و ارزشمند در طراحی « مجموعه‌های بورس اوراق بهادار» و بیان اصول کلی در طراحی این مجموعه‌ها از دید معماری و ساختار فضایی و بعد معمارانه آن به تنهایی و با تکیه به مفاهیم و اصول معماری در این زمینه لازم و کافی نیست. در نتیجه آنچه که در این رساله بدان پرداخته شده نیز جمع‌بندی مطالب گوناگون و متنوع مرتبط با طراحی این مجموعه‌ها از دیدگاههای و مراتب مختلف علمی است. که از جمله آنها می‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

ـ بررسی و شناخت مفهوم واژه بورس و سهام و چگونگی ایجاد و آغاز به کار سازمان بورس اوراق بهادار در دنیا و نحوه شکل‌گیری این سازمان در ایران از بعد تاریخی، زمان آغاز فعالیت آن و طرح مشکلات و دلایلی که مانع رشد این سازمان در دوره‌هایی خاص از تاریخ کشورمان بوده تا به شکل امروزی خود برسد. که در راستای دستیابی به راهکارهای اساسی و کارشناسانه‌تر بیان شده است.

ـ شناخت بستر و محیطی که باید در برگیرنده فضایی با عملکرد خاصی چون عرضه اوراق سهام بهادار به عموم باشد چه از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و …. تا امکان و استعداد منطقه از جهات گوناگون برای در برگیری چنین مجموعه‌ای عظیم و ثمربخشی و تأثیرگذاری آن بر منطقه مسلم و توجیه شود.

ـ بیان عوامل اقلیمی و جغرافیایی تأثیرگذار در آسایش انسان و محیط پیرامون وی و چگونگی تأثیر آنها بر نحوه ساخت و ساز و اجرای بناهای موجود در اقلیم گرم و خشک که بستر اجرای طرح مجموعه مورد نظر می‌باشد، در راستای ایجاد امنیت و آسایش هر چه بیشتر فیزیکی و روانی مجموعه بورس اوراق بهادار کرمان.

ـ تجزیه و تحیلیل برخی نمونه‌های بورس اوراق بهادار در جهان در قالب بررسی عملکردها، ایده‌های اولیه و سایر اصولی که در چگونگی روند طراحی و به دست آوردن مفاهیم کلی برای طراحی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته‌اند.

ـ دسته‌بندی فضاها و کاربری‌های مرتبط با مجموعه مذکور با توجه به روند رو به گسترش آن و محاسبه ابعاد و سرانه‌های پیشنهادی با استفاده از مدارک و استانداردهای جهانی مشابه در سایت‌های اینترنتی تخصصی و مربوط به سازمانهای بورس اوراق بهادار در دنیا و همچنین سایر مراجع معتبر تهیه شده توسط کارشناسان متخصصین سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

ـ در نهایت بیان اصول و مفاهیم نظری در زمینه معماری و فن‌ ساختمان و چگونگی تصمیم‌گیری و جمع‌بندی کلی مطالب ذکر شده در جهت شکل‌گیری ایده اولیه و ارائه روند طراحی از ایده تا راستای شکل‌گیری و توجیه طرح نهایی ‌ «مجموعه بورس اوراق بهادار کرمان» برای دستیابی به معیارها و استانداردهای قابل قبول و در بر گیرنده تمامی موارد بررسی شده هدف نهایی این رساله بوده است.

 

مقدمه :

طی سالیان اخیر سیاست‌های جدید مالی ـ اعتباری و گشابش بازارهای سرمایه در کشور باعث شده تا موضوع بورس و سهام از صورت تئوری و تعاریف نمادین مندرج در کتب درسی مرتبط با رشته‌های نظیر بازرگانی، اقتصاد، مدیریت و سایر امور وابسته به فعالیتهای اقتصادی، خارج شده و به عنوان یک پدیده مؤثر در زندگی روزمره افراد جامعه خود را نشان دهد. لیکن متأسفانه کمبود یا فقدان ساز و کارهای لازمه بورس، علاوه بر تلاشهای بسیاری که متخصصین و اساتید علوم اقتصاد و بازرگانی طی چند سال اخیر برای آگاه سازی عموم و فرهنگ‌سازی در این زمینه انجام داده‌‌اند، هنوز یکی از عوامل اساسی بازدارنده رشد و شکوفایی بورس است.

سازمان بورس اوراق بهادار که تا سال ۱۳۶۸ بنا به دلائلی که به تفصیل در بحث مربوط به آن خواهیم پرداخت، یک دوره رکود و فطرت را می‌گذراند طی سالیان اخیر توانسته قابلیتهای قابل توجهی را به عنوان مسیر تلاقی سرمایه‌های مردمی نشان دهد. در همین راستا با توجه به اقبال سازمان از استقبال مردم و وجود منابع و مجموعه‌های مدون و سازمان یافته نوشتاری و گفتاری در این زمینه طی سالیان اخیر و فقدان یک مجموعه ساختمانی و فضایی درخور شخصیت عنوانی چون « سازمان بورس اوراق‌ بهادار» تفکر و علاقه‌مندی برای پی‌بردن به علل و دلایل این فقدان و چگونگی تلاش و زمینه‌سازی از حیث معماری و فن ساختمان برای مرتفع کردن این کاستی، با استفاده از تجارب علمی و عملی اساتید گرامی در زمینه طراحی و سازمانهایی که در چند سال اخیر در ارتباط با واگذاری………………………..

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه مهندسی معماری با عنوان ساختمان بورس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *