سمینار با عنوان ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

سمینار با عنوان ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

9,900 تومان

سمینار با عنوان ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

سمینار با عنوان ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

payannamehfullpdf412

تعداد صفحات

100

فرمت فایل

PDF

حجم فایل

1.8 مگابایت